Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ЛЮДСЬКЕ ТІЛО І СУСПІЛЬСТВО

Поширеність розладів харчування вражає і є незаперечним та переконливим свідченням того впливу, який справляють на наше індивідуальне життя соціальні чинники. Наукова галузь, відома під назвою СОЦІОЛОГІЯ ТІЛА, досліджує, як саме діють на наші тіла такі суспільні впливи. Як людські створіння ми маємо тілесну форму, тобто в кожного з нас є своє тіло. Але тіло — це не просто наша власність, не просто фізичний об'єкт, що існує поза суспільством. Наші тіла зазнають глибокого впливу нашого соціального досвіду, впливають на нього також і норми та цінності груп, до яких ми належимо. Лише недавно соціологи почали визнавати глибоку природу взаємозв'язків між суспільним життям і тілом. Тому це абсолютно нова сфера досліджень, де на дослідника чекають найнесподіваніші відкриття.

Соціологія тіла включає в себе кілька основних тем, що їх ми спробуємо коротко розглянути в цьому розділі. Одна з головних тем стосується питання, як впливають на тіло соціальні зміни, оскільки саме про соціальні зміни Йдеться впродовж усієї книжки. Друга тема — це дедалі більше відокремлення тіла і "природи" — того, що ми сприймаємо як необхідну передумову нашого життя. На наші тіла навалюються найновітніші досягнення науки та технології, створюючи нові дилеми. Наприклад, винахід цілої низки репродуктивних технологій дав нам можливості для нового вибору, але водночас спричинив палкі дискусії в суспільстві. На подальших сторінках цього розділу ми розглянемо дві такі дискусії, що виникли навкруг генної інженерії та абортів.

Термін "технологія" не слід тут розуміти в надто вузькому значенні. Тобто тут ідеться не тільки про матеріальні технології, такі, що використовуються в сучасній медицині, наприклад, сканер, який дає можливість лікареві простежувати, як розвивається дитина до свого народження. Ми повинні також брати до уваги те, що Мішель Фуко (Foucault, 1988) назвав соціальними технологіями, які впливають на тіло. Цією фразою він хотів сказати, що тіло дедалі більшою мірою стає чимось таким, що ми повинні "створити", а не просто прийняти в готовому вигляді. Соціальна технологія — це своєрідне регулярне втручання у функціонування нашого тіла з метою змінити його в специфічний спосіб. Як приклад можна навести дієту, що так часто призводить до анорексії.

Далі ми спершу проаналізуємо, чому розлади харчування стали таким звичним явищем. Потім розглянемо соціологічне значення репродуктивних технологій. Відтак поміркуємо над тим, як треба дбати про тіло за сучасних суспільних умов, іншими словами, скинемо оком на здоров'я та охорону здоров'я. І, нарешті, визначимо, що таке старіння тіла. Як і багато інших аспектів нашого життя в сучасних суспільствах, старіння сьогодні — це зовсім не те, чим воно було раніше! Процес старіння — це не тільки фізичний процес, і становище старших людей у суспільстві сьогодні змінюється в кардинальний спосіб.