Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

демократична держава, що спирається на широку соціальну основу і здійснює активну соціальну політику, спрямовану на ...

ВИСНОВКИ

У цьому розділі ми розглянули деякі з різноманітних соціальних впливів, що діють на нас як на істот, наділених тілом, яке ми мусимо плекати й оберігати. Внаслідок суспільного та технологічного розвитку ми більше не сприймаємо своє тіло тільки як частину свого життя. Існують аспекти нашого тілесного життя, в які тепер втручаються наука й технологія й з неоднозначними наслідками. Чималого поступу було досягнуто в медицині та в охороні здоров'я, що дозволило людям жити значно довше, аніж жили наші предки. Водночас процес старіння змінив свою суть, і люди похилого віку тепер вимагають для себе права залишатися повноцінними членами суспільства, аніж "бути випханими на пенсію" молодими. Ці зміни мають велику політичну, а не тільки соціальну вагу. Дедалі більше людей похилого віку від загальної кількості населення потенційно стала групою, що претендує на активну участь у здійсненні політичної влади.

Резюме

1. Соціологія тіла зосереджує свою увагу на тому, як діють на наші тіла соціальні впливи. Виникнення анорексії та інших розладів харчування є одним із прикладів таких впливів. Анорексія та проблеми з харчуванням, які виникають переважно в молодих жінок, пов'язані з фундаментальними змінами, що відбуваються в сьогоднішньому суспільстві; передусім ідеться про зміни в моделях споживання їжі та в становищі жінок у суспільстві.

2. Розлади з харчуванням мають також стосунок до ширшого процесу соціалізації природи. Це означає, що багато явищ, які були суто природними, частиною природних процесів, тепер детермінуються соціальними чинниками та технологічним розвитком. Як приклад можна навести дітонародження. Життя жінки більше не визначається народженням та вихованням дітей, як це було раніше. Сучасні методи контрацепції та інші нововведення означають, що "вибір" прийшов на зміну "природі".

3. Усі суспільства мають свій образ "здорового тіла", іншими словами, мають свої уявлення про здоров'я і про захворювання. Вивчення проблем здоров'я та захворювання — одна з головних ділянок дослідження соціології тіла.

4. Соціологічні студії виявляють тісний зв'язок між захворюванням і соціально-економічною нерівністю. В індустріальних країнах бідніші групи мають коротшу середню тривалість життя і частіше хворіють, аніж представники заможніших прошарків. Багаті країни мають також більшу середню тривалість життя, аніж країни бідніші.

5. Проте не всі недуги частіше виникають у середовищі біднішого населення. Скажімо, СНІД у індустріальних країнах більш поширений серед людей із вищих суспільних верств. СНІД сьогодні перетворюється на глобальну епідемію. Ми ще не знаємо ліків проти цієї загрозливої і, як видається, зовсім нової пошесті,

6. В різних суспільствах існують різні системи охорони здоров'я. Сполучене Королівство має добре розвинену систему державної охорони здоров'я — Національну службу охорони здоров'я. У деяких інших країнах, таких як Сполучені Штати, служба охорони здоров'я набагато більше залежить від усіляких приватних структур, а діяльність держави у цій галузі відіграє значно меншу роль. Чимало дискусій виникає щодо того, в якому напрямку служба охорони здоров'я має розвиватися в майбутньому.

7. Екологічні чинники, вірогідно, дедалі більше впливають на моделі здоров'я та хвороб. Забруднення повітря, наприклад, може зашкодити здоров'ю тисяч, мільйонів людей. Тому служба охорони здоров'я в майбутньому має зосередити свої зусилля на створенні сприятливіших екологічних умов для життя та праці людини.

8. Ще одна важлива галузь соціології тіла — це вивчення проблем старіння. Соціалізація природи радикально вплинула на процес старіння. Суспільні фактори дедалі більше впливають на старіння; в середньому люди живуть тепер набагато довше, ніж у минулому.

9. Старіння надає людям чимало можливостей визволитися від тяжкого примусу праці. Але воно також створює соціальні, економічні та психологічні проблеми для індивідів (а часто й для їхніх рідних). Для більшості людей вихід на пенсію — це велика переміна в житті, яка звичайно означає втрату свого соціального статусу. Людина, що виходить на пенсію, може почуватися самотньою й дезорієнтованою, оскільки їй доводиться докорінно міняти усталений розпорядок свого життя.

10. В останні роки люди похилого віку, які тепер становлять в індустріалізованих країнах велику частку населення, почали вимагати, щоб суспільство приділяло більше уваги визнанню їхніх специфічних інтересів та потреб. Боротьба проти ейджизму (дискримінації людей похилого віку) є важливим аспектом цього розвитку.

Додаткова література

Ellen Annandale, The Contemporary Sociology of Health and Illness (Cambridge, Polity Press, 1996). Обговорюються як традиційні, так і нові теми в галузі соціології здоров'я, захворювання та охорони здоров'я і дається найсучасніша оцінка нинішнього стану цієї дисципліни.

Kenneth R. Dutton, The Perfectible Body: The Western Ideal of Physical Development (London: Cassell, 1995). Вступ до мистецтва догляду за власним тілом.

Ross Hume Hall, Health and the Global Environment (Cambridge: Polity Press, 1990). Аргументує необхідність повної переоцінки методів охорони здоров'я, наголошуючи на превентивних заходах та захисті навколишнього середовища.

Sarah Nettleton, The Sociology of Health and Illness (Cambridge: Polity Press, 1995). Вступ до найсучасніших ключових зон у галузі соціології здоров'я та захворювання.

Michael Young and Tom Schuller, Life After Work: The Arrival of the Ageless Society (London: HarperCollins, 1991). Жвава дискусія про роль людей похилого віку в сучасних суспільствах.

Важливі терміни

• анорексія • тавро (stigma)

•булімія • державна система

• згубна звичка • державна охорона охорони здоров'я • приватна система охорони здоров'я

• тривалість життя • ейджизм • СНІД