Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

CІМ'Я І ШЛЮБ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ

Зважаючи на культурне розмаїття, характерне для сучасного Сполученого Королівства, в країні сьогодні можна спостерігати значні варіації в ставленні до родини та шлюбу. Одні з найразючіших — це відмінності між структурами білої й небілої родини, тож ми повинні з'ясувати, чому це так. Потім ми розглянемо проблеми шлюбних розлучень, повторного одруження та всиновлення дітей з погляду сучасних моделей сімейного життя.

Проте спочатку викладемо кілька основних характеристик, властивих майже всім сім'ям у Британії.

Загальні характеристики

Риси, притаманні британській сім'ї в цілому, такі:

1. Як і всі інші сім'ї західного суспільства, британська родина моногамна, причому її моногамний характер закріплений законом. Та з огляду на високий відсоток розлучень, який існує в сьогоднішньому Сполученому Королівстві, деякі оглядачі запропонували називати модель британського шлюбу серійною моногамією. Тобто індивідам дозволяється брати скільки завгодно шлюбів, аби тільки не водночас. Не слід також плутати узаконену моногамію з узвичаєною сексуальною практикою. Ні для кого не таємниця, що велика частка британців перебувають у сексуальних стосунках з особами, з якими вони не поєднані узами законного шлюбу. 2. Британський шлюб будується на ідеї романтичного кохання. Великого впливу набув афективний індивідуалізм. Вважається,

що подружжя повинна об'єднувати взаємна любов, яка спирається на особисту привабливість та сумісність характерів і має бути основою для укладання шлюбної угоди. Романтичне кохання як складова шлюбу "натуралізувалося" в сучасній Британії; воно виглядає невід'ємною складовою людського існування, радше ніж певна характеристика, властива для новітньої культури. Звичайно ж, реальність відрізняється від ідеології. Наголос на персональному задоволенні в шлюбі породжує сподівання, які іноді неможливо справдити, і це один з чинників постійного зростання рівня розлучень.

3. Британська родина патрилінійна та неолокальна. Патрилінійна спадковість означає, що діти беруть собі прізвище батька, та й власність звичайно передається по чоловічій лінії. (Багато суспільств у світі є матрилінійними, де прізвище, а часто й власність, передаються по жіночій лінії.) Модель неолокального проживання означає, що новостворене подружжя перебирається жити в інше помешкання, окремо від їхніх батьків. Однак неолокалізм не є абсолютною характеристикою британської родини. Багато сімей, а надто тих, які належать до нижчого класу, е матрилокальними, коли новоодружені оселяються поблизу від батьків нареченої.

4. Британська сім'я є нуклеарною і складається з одного або двох батьків, які живуть у одному помешканні зі своїми дітьми. Проте не можна сказати, що нуклеарні сім'ї повністю ізольовані від родинних зв'язків.