Соціологія : Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Львів: Укр. акад. друкарства | Кількість сторінок: 360

Дивись також:

ФЕМІНОКРАТІЯ

(ам. feminocracy) - влада жінок 1) імовірно, що мала місце як соціальне явище в доісторичний ...

ФЕМІНОКРАТІЯ

(ам. feminocracy) - влада жінок 1) імовірно, що мала місце як соціальне явище в доісторичний ...

6.1.4. Сім'я і шлюб в Україні

Загальні ознаки. Українська сім'я є моногамною. У її розвитку протягом XX ст. можна виділити такі історичні стадії:

переважання селянських сімей, усі члени яких працювали разом;

разом із процесом індустріалізації все більшого поширення набуває індустріальна сім'я, яка виявлялася у двох формах: на Західній Україні чоловік-голова родини — працював поза межами дому, а дружина вела домашнє господарство; в УРСР — і чоловік, і дружина працювали поза межами дому (симетрична сім'я);

сьогодні в Україні все більшого поширення набуває симетрична сім'я. Для неї характерна відсутність жорсткого розподілу ролей за статевою ознакою. І чоловік, і дружина працюють. Високий рівень гнучкості, властивий симетричній сім'ї, дозволяє їй краще адаптовуватися до будь-яких ситуацій за умов швидких соціальних змін. Такі сім'ї є більш характерними для пар із високим рівнем освіти.

В Україні заборонено шлюби між близькими родичами, однак поза тим українське суспільство є ендогамним, тобто шлюбних партнерів обирають, переважно, із тієї самої соціальної, расової, етнічної чи релігійної групи. Вибір партнера є, зазвичай, індивідуальною справою і базується на взаємній згоді.

Середній розмір сім'ї в Україні — від 3,1 до 4 осіб (в країнах Середньої Азії, наприклад, середній розмір сім'ї — 5—6 осіб). З точки зору демографії оптимальний кількісний склад сім'ї, який забезпечує розширене відтворення суспільства — б осіб: батьки і троє дітей. Однак діти, які виросли у сім'ях, де є троє і більше дітей, становлять тільки приблизно 1/6 частину від загальної кількості дітей в Україні.

Сьогодні кількість сімей у нашій країні постійно зменшується, незважаючи на те, що на початку третього тисячоліття в Україні протягом року реєструється близько 500 тис. шлюбів, що становить приблизно 9,5 шлюбів на тисячу мешканців. Це більше, ніж у розвинутих західних країнах, у яких реєструється 4,5—7,5 шлюбів, однак все одно менше, ніж було у 90-х рр. Тому кількість зареєстрованих шлюбів зменшується.

В Україні постійно зростає кількість неповних сімей (у 1989 р. вони становили 13,5 %, а у 1993 — 15,6 %), а також відсоток дітей, народжених поза шлюбом (у і980 р. їх було 8,9 %, у 1991 — 11,9 %, а у 1993 р. — 12,4 %). Для цього є низка причин. По-перше, чоловіків в Україні на 3 млн. менше, ніж жінок (26 941 тис. жінок і 22 475 тис. чоловіків). По-друге, зростає економічна самостійність жінок. Характерно, що в нашій країні кількість жінок, які ідентифікують себе в першу чергу з роботою, а не з сім'єю є вищою, ніж у багатьох країнах Європи: в Україні таких жінок близько 20 %, в Угорщині — 0,1, в Німеччині — 4 %. Щоправда в Польщі і Росії кількість жінок, для яких кар'єра є на першому місці ще вища, відповідно — 33 % і 26 %.

Розлучення в Україні. Кількість розлучень в Україні зростає. У 1996 р. було зареєстровано 200 тис. розлучень. їхня кількість зростає із Заходу на Схід. Серед греко-католиків розлучень менше, ніж серед православних, а найвища кількість розлучень зареєстрована серед невіруючих. Однак, релігійний фактор у цьому випадку не є вирішальним, він узгоджується із

багатьма іншими чинниками. Основними причинами розлучень називають зловживання алкогольними напоями, різниця в характерах та інтересах і пов'язані з цим сімейні чвари, передчасне, непродумане одруження, подружня зрада, фінансові труднощі тощо.

За спостереженнями вітчизняних соціологів, тенденція до розлучення є вищою серед людей, які:

· живуть у містах;

· одружуються у віці до 20 років;

· знайомі зі своїм майбутнім обранцем менше двох років;

· недовго зустрічалися до одруження;

· мають батьків, які були нещасливі у шлюбі;

· мають друзів, нещасливих у шлюбі;

· не відвідують регулярно церкву;

· мають різні поняття щодо обов'язків чоловіка і дружини.

Контрольні питання та завдання

1. Дайте визначення "сім'ї" і "шлюбу".

2. Чи можна вважати, що сімейні проблеми це тільки особисті проблеми конкретних людей?

3. Коли ми розглядаємо сім'ю як соціальну групу, а коли — як соціальний інститут?

4. Чим відрізняється нуклеарна сім'я від розширеної?

5. б. Які фактори сприяють руйнуванню розширеної сім'ї в індустріальному суспільстві?

6. Які Ви знаєте типи партнерства у шлюбі?

7. Які є форми розподілу влади у сім'ї?

8. Які відмінності між поглядами представників структурного функціоналізму та конфліктології на сімейні проблеми?

9. Назвіть головні функції сім'ї.

10. Охарактеризуйте головні напрямки досліджень сім'ї в межах конфліктологічного підходу.

11. Назвіть фактори сімейних розлучень.

12. Які альтернативні форми сімейних структур Вам відомі?

13. Які, на Вашу думку, перспективи має нуклеарна сім'я?

14. Який із типів сім'ї домінує сьогодні в українському суспільстві?

15. Які з проблем сучасної української сім'ї є найбільш гострими?

16. Охарактеризуйте власну сім'ю, використовуючи поняття і терміни, вироблені соціологією сім'ї.

17. Визначте основні тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні.