Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

Абстрагування

прийом мислення, що передбачає відображення в людській свідомості предметів і явищ об’єктивної дійсності, мисленого відокремлення ...

ПЛУТОКРАТІЯ

(грец. plutocratia - влада багатіїв) - політичний лад, за якого влада належить найбагатшим представникам панівного ...

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ...

ДИКТАТУРА

(лат dictatura - необмежена влада) – нічим необмежена влада особи, класу чи іншої соціальної групи ...

АВАНГАРД

(фр. avant - garde — передова варта, англ. vanguard) — 1) підготовлена частина військових чи ...

Зміни в класовій структурі

Розпад вищого класу?

Як зазначалося раніше, вищий клас (як і всі класові угруповання) завжди був внутрішньо розділений. Деякі автори запевняють, що сьогодні вищий клас до такої міри розпався на окремі складові частини, що реально вже не існує як єдина класова категорія. В дев'ятнадцятому сторіччі й у першій половині сторіччя нинішнього, вважають прихильники цього погляду, членство у вищому класі ґрунтувалося на володінні власністю — бізнесами, фінансовими організаціями або землею. Сьогодні земля, як уже згадувалося, не є значущим джерелом влади, а економіку опанували великі бізнесові корпорації, які не належать певним особам. Ними володіють тисячі різних акціонерів, які дуже мало впливають на діяльність компаній. Контроль над великими корпораціями перейшов у руки виконавчих директорів, які не володіють фірмами, що ними керують, вони є просто "білими комірцями" або кваліфікованими професіоналами високого ранґу.

Таким чином, у схемі класів, запропонованій Джоном Ґолдторпом, вже немає місця для вищого класу, існує лише "службовий клас", верхні прошарки якого складаються з бізнесових менеджерів, висококваліфікованих професіоналів та адміністраторів. Інші автори вказують на феномен інституційного володіння акціями (див. розділ дванадцятий, "Праця та економічне життя") як на факт, що символізує відмову надавати першорядної ваги приватному володінню капіталом. Сьогодні високий відсоток акцій належить страховим компаніям, пенсійним фондам та кредитним організаціям, які обслуговують чималу кількість населення. Наприклад, майже половина населення Сполученого Королівства сьогодні вкладає кошти в системи приватного пенсійного забезпечення.

Втім, думка, що вже не існує чітко означеного вищого класу, є досить сумнівною. Джон Скот, на чий аналіз про мінливу природу вищого класу ми вже посилалися, вважає, що вищий клас сьогодні змінив форму, але зберігає свою окреміпшість. Він складається з людей, пов'язаних тим, що він називає "сузір'ям інтересів", з діяльністю великих бізнесів. Виконавчі директори великих корпорацій, може, й не володіють своїми компаніями, але їм часто вдається зібрати великі пакети акцій, що прив'язує їх певною мірою і до управителів давнього зразка, і до "фінансових капіталістів". "Фінансові капіталісти" — категорія, яка включає в себе людей, що керують страховими компаніями та іншими організаціями, які є сьогодні великими інституційними акціонерами й перебувають у самій серцевині сьогоднішнього вищого класу.