Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

МЕНТАЛІТЕТ

(франц. mentalite - склад розуму, світосприйняття) своєрідний стан, рівень розвитку і спрямованості індивідуальної та групової ...

ВПЛИВ ВЕЛИКОЇ КОРПОРАЦІЇ

Деякі з японських корпорацій, наприклад" "Toyota", "Sony" або "Mitsubishi", назви яких увійшли в повсякденне життя на Заході, домоглися великого успіху на глобальних ринках. Тепер розглянемо детальніше глобальні корпорації та великомасштабні комерційні

Сукупний обсяг продажу деяких найбільших мультинаціональних компаній у порівнянні з валовим національним продуктом окремих країн, 1992 р.

компанії. їх переважно називають транснаціональними (або мультинаціональними) компаніями. Доцільніше скористатися терміном "транснаціональний", котрий сигналізує про діяльність цих компаній не просто в межах кількох чи багатьох країн, а без огляду на національні кордони. Транснаціональна корпорація — це компанія, що володіє підприємствами чи офісами у двох і більше країнах.

Найбільшими транснаціоналами є гігантські компанії, обсяг продажу яких перевищує валовий національний продукт багатьох країн (див. мал. 11.2). Півсотні найбільших економічних суб'єктів світу є національними, а решту становлять транснаціональні корпорації! Розмах операцій цих компаній вражає. На 600 найбільших транс-націоналів припадає більш ніж п'ята частина сукупного промислового та сільськогосподарського виробництва світової економіки. Близько сімдесяти з цих гігантських компаній здійснюють половину сукупного світового обсягу продажів (Dicken, 1992). Прибутки найбільших 200 компаній за період з середини 1970-х до початку 1990-х років зросли вдесятеро. За останні 20 років діяльність транснаціоналів набула глобального характеру: у 1950 році лише три з 315 найбільших світових компаній мали виробничі філії у понад 20 країнах, а тепер таких компаній налічується 50. Звісно, вони становлять незначну меншість; більшість транснаціоналів має філії у 2—5 країнах.

80 з 200 найвідоміших транснаціональних корпорацій світу розташовані у Сполучених Штатах, на них припадає більше половини сукупного обсягу продажів. Разом з тим частка американських компаній з 1960 року значно зменшилася, а японських за цей же період різко зросла: 1960 року лише п'ять японських корпорацій входило до найвідоміших 200 у світі, а 1991 року їх стало двадцять вісім. (Міжнародну ситуацію детальніше проілюстровано на мал. 11.3).

На противагу поширеним уявленням, більшість інвестицій транснаціональних компаній здійснюється в межах індустріалізованого світу: три чверті всіх зарубіжних прямих інвестувань здійснюється між індустріалізованими країнами. І все-таки роль транснаціоналів у країнах "третього світу" дуже вагома. Тут найвищі рівні закордонних інвестувань зареєстровано в Бразилії, Мексиці та Індії. З 1970 року найвищі темпи зростання корпоративних інвестицій спостерігалися в теперішніх азіатських країнах з високим рівнем індустріалізації: Синґапурі, Гонконгу, Південній Кореї та Малайзії.