Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ

добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і ...

СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

— сукупна діяльність народів, держав та їх інститутів, соціальних спільностей та їхніх організацій і рухів, ...

ІДЕОЛОГІЯ

(від грец. idea - поняття і logos - учення) - система концептуально оформлених уявлень, ідей ...

Класифікація суспільних рухів

Пропонувалися різні способи класифікації суспільних рухів. Імовірно, найточнішою та найвичерпнішою класифікацією є запропонована Дейвідом Аберле, який розрізняє чотири види руху (Aberle 1966). Трансформативні рухи спрямовані на великомасштабні, радикальні і часто насильницькі зміни в житті суспільства, частиною якого вони є. До них належать революційні рухи й деякі радикальні релігійні рухи; багато рухів "тисячолітників" також прогнозували більш-менш повну перебудову суспільства з приходом ери спасіння. Метою реформаторських рухів є зміна тільки деяких аспектів існуючого суспільного ладу. їхні учасники виступають проти певних видів нерівності або несправедливості. Як приклади можна навести групу "Життя" та інші, що виступають проти абортів.

Трансформативні та реформаторські рухи ставлять за мету насамперед здійснення змін у суспільстві. Ще два види, запропоновані Аберле, спрямовані переважно на зміни у звичках чи світогляді окремих людей. Метою рухів спасіння є порятунок людей від способів життя, які вважаються згубними. До цієї категорії належить багато релігійних рухів, які зосереджуються на особистому спасінні. Прикладами е секти п'ятдесятників, члени яких вірять, що справжньою ознакою цінності особи є її духовний розвиток. Дещо невдало названі альтернативні рухи, спрямовані на здійснення часткових змін у житті людей. Вони не ставлять собі за мету домогтися повної зміни у звичках людей, а лише змін конкретних, специфічних звичок. Прикладом є групи анонімних алкоголіків.