Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

19. ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ ТА ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА

Основні поняття

• соціальна зміна • постіндустріальне суспільство

Люди населяють Землю приблизно півмільйона років. Сільське господарство, основоположна умова постійних поселень, існує лише близько 12 тисяч років. Якби ми уявили весь період існування людства як один день, то сільське господарство мало б з'явитися об 11.56, а цивілізації — об 11.57. Розвиток сучасних країн розпочався б тільки об 11.59 і ЗО секунд! Проте, ймовірно, за останні ЗО секунд цього дня людства відбулося стільки ж змін, як і за весь попередній період.

Швидкість змін за сучасної доби легко простежити, якщо поглянути на темпи технологічного розвитку. Історик економіки Дейвід Лендес у відомій праці зауважив:

"Сучасна технологія не тільки виробляє більше і швидше; вона продукує речі, які за жодних обставин неможливо було б виробити за допомогою вчорашніх ремісничих методів. Найкраща індіанська прялка неспроможна виробляти таку тонку і бездоганну пряжу, як мюль-машина; усі кузні християнського світу XVIII століття не могли б викувати такі великі, однорідні, гладенькі металеві листи, як на сучасному прокатному стані. Що найважливіше, сучасною технологією витворено речі, які навряд чи можна було уявити в доіндустріальну еру; кінокамера, автомобіль, аероплан, ціла низка електронних приладів — від радіо до швидкісного комп'ютера, атомної електростанції, і так далі майже до нескінченності... Результатом стало неймовірне зростання обсягу продукції й асортименту товарів та послуг, і вже це одне змінило спосіб життя людини більше, ніж будь-що інше з часів відкриття вогню: англійці (і, можна додати, англійки) 1750 року у матеріально-речовому плані бували ближчі до легіонерів Юлія Цезаря, ніж до своїх власних правнуків" (Landes, 1969).

Способи життя й соціальні інституції, властиві для сучасного світу, радикально відрізняються від тих, що існували в нещодавньому минулому. Протягом двох-трьох століть (в контексті світової історії це хвилинний зріст часу) настільки змінилося соціальне життя людини, що його годі порівняти з тим, як вона жила тисячі років до того.

На нас чекає ще непевніше, ніж для будь-якого попереднього покоління, майбутнє. Власне, умови життя попередніх поколінь завжди були небезпечні: люди жили під загрозою природних катаклізмів, епідемій та голоду. Але, хоча в сьогоднішніх індустріальних країнах люди навчилися захищатися від епідемій і голоду, ми зазнаємо впливу соціальних чинників, що ми їх самі ж і випустили на волю. Ці чинники повсякчас видозмінюють наше життя.