Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ПРОЦЕС ДОСЛІДЖЕННЯ

Спочатку розглянемо етапи, з яких зазвичай складається дослідницька робота. Процес дослідження має кілька окремих стадій, від самого початку дослідження і аж до моменту публікації або подання в письмовій формі його результатів.

Проблема дослідження

Всі дослідження починаються з визначення проблеми. Іноді це царина фактичного незнання: ми просто можемо прагнути вдосконалити свої знання про певні організації, соціальні процеси або культури. Дослідник може мати намір поставити такі питання: Яка частка населення має стійкі релігійні переконання? Чи справді люди сьогодні незадоволені "найвищою владою"? Наскільки гірше економічне становище жінок порівняно з чоловіками?

Однак найкраще соціологічне дослідження починається з проблем, які, крім того, є ще й загадками. Загадка — це не просто брак інформації, але й прогалина в нашому розумінні. Мистецтво проведення цінного соціологічного дослідження значною мірою полягає у правильному визначенні загадок. Замість того, щоб просто поставити питання "Що тут відбувається?", допитливий соціолог намагається поповнити наше розуміння того, чому події відбуваються саме в такий спосіб. Так, ми можемо запитати: чому змінюється характер релігійних вірувань? Чим пояснюється зміна пропорції населення, що брала останніми роками участь у виборах? Чому так мало жінок на престижних посадах?

Жодний етап дослідження не проводиться окремо від інших. Проблеми досліджень виникають як невід'ємна складова процесу роботи; один дослідницький проект може легко привести до іншого, оскільки в ньому постають проблеми, яких дослідник спочатку не врахував. Соціолог може виявити загадки, читаючи про роботу інших дослідників у книгах і професійних журналах або ознайомившись із певними тенденціями в суспільстві. Наприклад, за останні роки з'явилося багато програм лікування душевнохворих у громадському оточенні замість їхньої ізоляції у психіатричних лікарнях. Соціологи можуть запитати: що спричинило такі зміни у ставленні до душевнохворих? Як це може позначитись на самих пацієнтах і на решті спільноти?

Перевірка наукових даних

Коли проблему вже визначено, наступним етапом процесу дослідження є зазвичай перевірка наявних наукових даних; може статися, що попередні дослідники вже достатньо з'ясували проблему. Якщо ж ні, дослідникові доведеться звернутися до всіх дотичних тем досліджень, щоб вияснити, наскільки цінною буде його праця. Чи натрапили попередні дослідники на таку саму загадку? Які спроби її розв'язання вони робили? Які аспекти проблеми було обійдено увагою в їхніх дослідженнях? Спираючись на ідеї інших осіб, соціолог може краще з'ясувати можливі проблеми, а також методи, які можуть стати корисними для дослідження.

Чітке формулювання проблеми

Третій етап — це вироблення чіткого формулювання проблеми дослідження. За наявності потрібної літератури дослідник може повернутися з бібліотеки, маючи добре уявлення про способи підходу до проблеми. Здогадки про природу проблеми на цьому етапі іноді можуть втілитися в конкретні гіпотези — академічні міркування про те, що відбувається. Щоб дослідження було ефективним, гіпотеза має бути сформульована таким чином, аби нагромаджений фактичний матеріал свідчив на її користь або проти неї.

Вибір методу дослідження

Далі дослідник має вирішити, в який спосіб мають нагромаджуватися матеріали дослідження. Існує низка різних методів дослідження, і вибір з-поміж них залежить від загальних цілей дослідження, а також від аспектів поведінки, які мають аналізуватися. У деяких випадках доцільно скористатися опитуванням (бажано анкетним). За інших обставин доцільно вдатися до інтерв'ю або спостереження. Нижче ми детальніше розглянемо різні методи дослідження.

Проведення дослідження

На етапі фактичного початку дослідження часто виникають непередбачені практичні труднощі. Іноді неможливо увійти в контакт з особами, яким треба надіслати анкети або яких дослідник хоче опитати. Можливо, комерційна фірма або державна установа не дадуть дослідникові змоги провести заплановану роботу. Наприклад, якщо соціолог вивчає стан впровадження в ділових корпораціях програм рівних можливостей для жінок, компанії, де стан справ незадовільний, можуть відмовитися від проведення дослідження. Внаслідок цього результати дослідження можуть виявитися необ'єктивними.

Інтерпретація результатів

Після нагромадження матеріалу для аналізу клопоти дослідника не закінчуються, а, можливо, тільки починаються! Оцінка значення нагромаджених даних та повторне співвіднесення їх із проблемою дослідження часто буває складним завданням. Тимчасом як на перші питання, ймовірно, буде легко дати чітку відповідь, результати багатьох досліджень на завершальному етапі не дуже переконливі.

Оприлюднення результатів

Звіт про результати дослідження, що зазвичай публікується у вигляді статті в журналі або книжки, інформує читачів про природу дослідження і є обґрунтуванням зроблених висновків. Це кінцевий етап тільки з погляду індивідуального проекту дослідження. У більшості досліджень визначаються питання, на які не було дано відповіді, а також сподівання на подальші дослідження, які дадуть користь у майбутньому. Всі індивідуальні дослідження становлять частину безперервного наукового процесу, що відбувається у соціологічних колах.

Втручання реальності

Наведена вище послідовність етапів є спрощеною ілюстрацією процесу фактичних дослідницьких проектів. У реальному соціологічному дослідженні ці етапи рідко відбуваються в такій ідеальній послідовності, і майже завжди доводиться, тією чи іншою мірою, "діяти наосліп". Різниця дещо нагадує відмінність між рецептом з кулінарної книги і фактичним процесом приготування їжі. Досвідчені кухарі часто працюють взагалі без рецептів, і все-таки приготують краще, ніж ті, хто керується кулінарними книгами. Дотримувана жорсткої схеми може накладати зайві обмеження; більшість видатних соціологічних досліджень фактично не вписуються в ц: послідовність, хоча деякі її етапи обов'язково мають місце.