Соціологія: навчальному посібнику

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: "Українська енциклопедія" | Кількість сторінок: 344

§ 2. Загальна панорама сучасної соціології

Процес широкого громадського визнання соціології як окремої галузі знань розпочався на межі XIX і XX ст. В університетах поступово запроваджувалися відповідні лекційні курси, відкривалися кафедри, створювалися журнали та наукові товариства. Перед Першою світовою війною в середовищі соціологів спостерігається інтенсивне наукове спілкування: дискусії, обмін працями, взаємні переклади тощо. Проте трагічні події наступних десятиліть — світові війни, тоталітарні режими, а також пов'язані з ними репресії, депортації та еміграції — значно уповільнили на Європейському континенті розвиток суспільствознавчих і гуманітарних наук.

Центр соціологічної активності перемістився за океан. Завдяки поєднанню видатних інтелектуальних надбань європейської науки з блискучими досягненнями власних гуманітаріїв американська соціологія вийшла за межі традиційних наукових розвідок і протягом кількох десятиліть по праву утримувала провідні позиції в більшості галузей цієї науки. Особливі ускладнення на шляху розвитку соціології в Європі створювала протягом тривалого повоєнного періоду політична та ідеологічна конфронтація Сходу і Заходу. Здавалося, виникають досить відмінні американська та європейська версії соціології.

І все ж сьогодні є достатньо підстав стверджувати, що єдність світового наукового співтовариства соціологів поновлено. Попри всі розбіжності в проблематиці, теоретичних засадах та методологічних підходах соціологи одностайні щодо загальноприйнятих у науці нормативів дослідницької діяльності та критеріїв оцінки її. Саме ця, нарешті досягнута одностайність поряд з узгодженням розуміння власної предметної специфіки і становить справжню ціннісну підвалину будь-якої наукової спільноти.

Єдність соціологів у головному, принциповому не виключає відмінностей у їх дослідницьких інтересах, предметних інтенці-ях, теоретичних уподобаннях. Сучасна соціологія, як і будь-яка інша розвинена наука, є досить складною, глибоко диференційованою системою знань: гіпотез, теорій, концепцій, галузевих дисциплін, прикладних розробок тощо. З ними докладно ознайомлюють наступні розділи. Та перш ніж перейти до розгляду конкретних тем, слід скласти загальне уявлення про ту теоретичну конструкцію, яку вам належить вивчати.