Соціологія культури: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 302

5.14. Життєвий світ

Усі ці функції міфу, так само як й інші, не названі тут, та й узагалі все сказане вище про міф має сенс лише за таких умов: по-перше, у категорії міфу виражається зміст, який не вловлюється іншими категоріями і поняттями соціальну та культурних наук, а, по-друге, аналіз суспільства засобами теорії міфу приносить нове знання.

Перше мені уявляється абсолютно очевидним. Міф — це категорія метасоціапьного аналізу. Він дозволяє побачити і зафіксувати не вловиму ніякими іншими.