Соціологія культури: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 302

Дивись також:

АБСЕНТЕИЗМ

АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм сознательного бойкотирования изби­рателями выборов, отказ от участия ...

7.8. Що таке моностилізм

Для характеристики феномену моностилізму знову звернемося до ідеї репрезентативної культури. Згадавши визначення, дане Тенбруком, приходимо до висновку, що репрезентативна культура є моностилістичною у тому випадку, якщо її елементи (переконання, оцінки, образи світу, ідеології тощо) володіють внутрішнім зв'язком і, крім того, активно розділяються або пасивно приймаються всіма членами суспільства.

Інакше кажучи, якщо будь-яка з життєвих форм, будь-якого з культурних стилів, зрозумілих як репрезентативна культура групи, поширені на все суспільство, то це означає, що дане суспільство — суспільство моностилістичної культури.

З історії відомо безліч культурних систем, що представляють собою універсальну схему інтерпретації усіх феноменів, які актуально відбуваються чи потенційно можливі у суспільстві, що "репрезентується" ними. Ці культурні системи не просто служать інструментом інтерпретації феноменів, але ніби визначають форму і спосіб їхнього явища в суспільстві: вони виключають певні феномени з поля зору членів суспільства як не автентичні для даної культури, стосовно інших "чужих" феноменів вони сприяють їх спрощенню і "адаптації" для того, щоб вони стали зрозумілі членам суспільства. Це стосується не тільки явищ сьогодення, але і можливого майбутнього, а також явищ минулого та явищ, що представляють інші культури. Такі культурні системи служать схемою інтерпретації всіх подій і фактів людської історії й одночасно інструментом легітимізації існуючого соціального порядку.

Такими були репрезентативні культури Стародавнього Єгипту, східних деспотій, ці риси помітні в культурних системах середньовічної Європи. Такими були (і є) культурні системи всіх теократичних держав, зокрема сучасних фундаменталістських. І, нарешті, такою можна вважати культурну систему радянського суспільства.