Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

БЕЗОПАСНОСТЬ

- англ. security; нем. Sicherheit. Состояние, когда народ (государство) может суверенно, без вмешательства и давления ...

БАЗИС И НАДСТРОЙКА

(от греч. basis - основание) - англ. substructure and superstructure; нем. Basis und Uberbau. По ...

АССОЦИАЦИЯ

(от лат. associatio - объединение, связь) - англ. association; нем. Assoziation. 1. Группа, организованная для ...

БЕНЕДИКТ

Бенедикт (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. ...

БЕЛЛ

Белл (Bell) Даниел (Ю.05.1919, Нью-Йорк) - американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических ...

Глава 16. Політична культура

Як і будь-який інший вид людської діяльності, політика має свідомий характер. Визначаючись у кінцевому підсумку об'єктивними економічними й соціальними чинниками, вона водночас здійснюється під впливом свідомості та культури людей.

Саме політична культура визначає політичну поведінку індивідів і соціальних спільностей, надаючи їй певного змісту і спрямування. Політична культура багато в чому визначає також характер і особливості конкретної політичної системи, політичний режим, динаміку і спрямованість політичних процесів.

Без вивчення і врахування суб'єктивного чинника політичного життя, впливу на останнє свідомості й культури неможливо осягнути сутність політичних явищ і процесів, визначити тенденції й перспективи їх розвитку. Поняття політичної культури дає можливість перейти від поверхневого сприйняття політичної системи, функціонування н інститутів до розуміння глибинних причин політики, ролі в ній ідеологічного чинника, традицій, уявлень, переконань тощо. Про важливість вивчення політичної культури свідчить, зокрема, те, що політологію іноді визначають як науку про закономірності розвитку і функціонування політичної культури.

Велике значення політичної культури в житті суспільства зумовлює прагнення різних політичних сил, передусім політичних партій, узяти під свій контроль процес формування політичної культури, засвоєння індивідом політичних знань, норм і цінностей, впливати на нього у вигідному для себе напрямі.


Рекомендована літератураАлмонд Г., Верба С

Гражданская культура и стабильность демократии // Полит. исследования. 1992. № 4.

Баталов Э. Я.

Политическая культура современного американского общества. М., 1990.

Баталов Э. Я.

Топология политических отношений // Полит, исследования. 1995. № 2.

Бебик В.

Наша політична культура // Політолог, читання. 1992. № 1.

Гавриленко І.

Чи потрібна державі ідеологія? // Віче. 1996. № 4.

Гаджиев К. С ■

Политическая культура: концептуальный аспект // Полит, исследования. 1991. № 6.

Головаха Є., Пухляк В.

Політична соціалізація в посткомуністичній Україні // Політ думка. 1994. № 2.

Дженусов А. И.

Различие структур и уровней развития политической культуры // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 4.

Житенев В. А.

Политическая культура: опыт формирования и проблемы. М., 1990.

Иванов В. Н.

Политическая психология. М., 1990.

Кейзеров И. М.

О соотношении гражданской и политической культур // Социально-полит, науки. 1991. № 7.

Макаренко Е., Коваль О.

Специфіка поняття «політична культура суспільства» // Нова політика. 1997. № 6.

Макеев С, Иадточій А.

Політична соціалізація в пострадянській Україні // Політ, думка. 1997. № 1.

Політична культура та політична соціалізація // Політ, думка 1993 № 1

Ребкало В. А.

Політична культура особи. К., 1984.

Соловьев А. Н.

Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полит. исследования. 2001. № 2.

Фарукшин М. X.

Политическая культура общества // Социально-полит, науки. 1991. № 4.

Цимбаліетий Б.

Політична культура українців // Сучасність. 1994. № 3—4.

Чудинова И. М.

Идеология и политика // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 4.

Шестопал Е. Б.

Личность и политика: Критический очерк современных западных концепций политической социализации. М., 1988.

Щербинин А. И.

Вхождение в политический мир (теоретико-методологические основания политической дидактики) // Полит, исследования. 1996. № 5.