Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Дивись також:

БІХЕВІОРИЗМ

(bihavior — поведінка) — наука про поведінку. 1) один з методів вивчення суспільних явищ з ...

СУВЕРІНІТЕТ

(нім. Souveranitat, франц souverainite - верховна влада) - незалежне від будь-яких сил, обставин і осіб ...

АБСОЛЮТИЗМ

(фр. absolutisme, англ, absolutism, від лат. absolutus — необмежений, безумовний) — абсолютна монархія; самодержавна влада, ...

МОНАРХІЯ

(грец. monarchia - єдиновладдя, єдинодержавність) - форма державного управління, за якої верховна влада повністю або ...

Верховна Рада (парламент) України

Згідно зі ст. 75 Конституції України, «єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України». Кількісно Верховна Рада складається з 450 депутатських місць. Народні депутати України обираються за принципом загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Порядок проведення виборів визначається спеціальним законом, який передбачає

змішану (мажоритарно-пропорційну, 50 х 50, систему виборів). Внутрішньооргані-заційно парламент України складається з Голови, першого заступника, заступника, постійних комітетів, підкомітетів, тимчасових комісій, фракцій. Функціонально Верховна Рада України здійснює певні повноваження (їх повний перелік наведено в ст. 85 Конституції). Тобто фактично ми бачимо своєрідний статичний портрет Верховної Ради як структури.

Суть біхевіоріального (від англ. behaviour — поведінка) підходу в політичній науці полягає в тому, щоб вивчати поведінку людей, їх груп та організацій як суб'єктів політичного життя. Цей підхід прийшов з психології і сформувався під впливом політичної психології. Стосовно психології вживається термін біхевіоризм, який утвердився ще наприкінці XIX — початку XX ст.

Біхевіоріальна парадигма (модель) політичної науки сформувалася вже після Другої світової війни, коли постало питання аналізу природи виникнення тоталітарних режимів у Німеччині, СРСР, необхідність дослідження антиколоніальних рухів у країнах третього світу, створення там нових незалежних держав. Проте вперше ідеї біхевіоріалізму були сформульовані Артуром Бентлі, зокрема, в його праці «Процес управління», опублікованій ще в 1908 р. Біхевіоріальний підхід ставить своїм завданням з'ясувати, чому люди і зацікавлені групи поводяться в політиці так, а не інакше і чому в результаті саме таким чином функціонують і розвиваються в суспільстві ті чи інші політичні процеси і системи.

Прагнучи наукової чіткості та строгості точних наук, політична наука починає займатися виключно пошуком відповіді на питання «як?» і «чому?» Настійна увага до методів, вдосконалення процесів збору і опрацювання даних, накопичення, причому, навіть з лишком, матеріалів і фактів — такі характерні риси цього напряму, у витоків якого на початку XX ст. стояли, крім А. Бентлі, Ч. Меріам, а потім глава американської асоціації політичних наук в 50-ті роки Г. Лассвел та П. Лазарсфелд.

Після Другої світової війни біхевіоризм став по суті головним методологічним напрямом в американській політичній науці, та і в усьому західному світі, усунувши на задній план не тільки традиційний, формально-юридичний (інституціональ-ний), а й інші наявні підходи.