Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БІХЕВІОРИЗМ

БІХЕВІОРИЗМ (bihavior — поведінка) — наука про поведінку. 1) один з методів вивчення суспільних явищ з позиції психології поведінки індивіда; 2) один з основних напрямків аналізу соціальних і політичних процесів у науці західних країн.

Короткий словник політологічних термінів