Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Дивись також:

ВИБОРИ

процедура обрання або висунення певних осіб способом відкритого чи закритого (таємного) голосування; найбільш поширений, механізм ...

АВТОРИТАРИЗМ

(від лат. autoritas - вплив, влада) - антидемократична та антиправова концепція і практика здійснення влади; ...

РЕЙТИНГ

(rating - оцінка, положення) - показник популярності в суспільстві політичних діячів, політичних партій, громадських організацій, ...

Виборче законодавство в Україні

Виборча система в Україні грунтується на таких законодавчих актах: «Про вибори Президента України» (1997), «Про вибори народних депутатів України» (2004), «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів (2004).

Згідно з чинним законодавством, суб'єктами висування кандидатів у Президенти України є партії й виборчі блоки, які налічують не менше як 1000 членів і зареєстровані Центральною виборчою комісією як такі, що беруть участь у президентських виборах, а також збори виборців, якщо в них беруть участь не менше як 500 громадян України. Висунутою на зборах виборців вважається особа, за яку проголосували не менше як дві третини учасників зборів. Претендент може бути зареєстрований як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтримають своїми підписами не менше як 100 000 громадян України, котрі мають право голосу, у тому числі не менше як 1500 громадян у кожному з двох третин від загальної кількості виборчих округів. Вибори Президента України вважаються такими, що відбулися, якщо в них узяли участь більше половини виборців, внесених у списки. Обраним на посаду Президента України вважається кандидат, котрий одержав на виборах більше як половину голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. При повторному голосуванні обраним на посаду Президента України вважається кандидат, який одержав на виборах більше як половину голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів, поданих проти нього.

Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. передбачено, що: народні депутати України обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування (ст. 1.1); у кількості 450 чоловік (ст. 1.2); вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (ст. 1.3).

Законом встановлено певні бар'єри для реєстрації кандидата в депутати: грошова застава в розмірі дві з половиною тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, яка вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центра-

льної виборчої комісії (ст. 46.1); декларація про майно та доходи кандидата в депутати, яка подається не пізніше як за 130 днів до дня виборів (ст. 47.1); припинення громадянства України кандидата в депутати (ст. 49.3); визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною (ст. 49.5); подолання партією (блоком) 3 % бар'єру та ін.

Згідно із Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (від 6 квітня 2004 р.) вибори депутатів міських рад (ст. 1.3), районних у містах рад (ст. 1.4), районних рад (ст. 1.5), обласних рад, міст Києва та Севастополя (ст. 1.6), Верховної Ради Автономної Республіки Крим (ст. 1.7) проводяться за пропорційною основою.

Вибори депутатів сільських, селищних рад (ст. 1.2) та вибори сільських, селищних, міських голів (ст. 1.8) проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних округах.