Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

МАЖОРИТАРНА СИСТЕМА ПРЕДСТАВНИЦТВА

(від фр. majonte — більшість, від лат. rnajoir— старший, великий) — система визначення результатів голосування, ...

ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ

субъект осознанной, целесообразной деятельности, выражающий и реа­лизующий интересы политических сил в единстве с собственными интересами, ...

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

установленный в законодательном порядке процесс организации и проведения выборов в органы, институты государственной власти, состоящий ...

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

(від грец. systema - складене з частин) - сукупність державних і недержавних соціально-політичних інститутів, які ...

ОДНОПАРТІЙНА СИСТЕМА

неконкурентний тип партійної системи, що складається з представників або членів однієї політичної партії. Існувала в ...

4.4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Під політичною системою України розуміють сукупність політичних відносин, правових і політичних норм, інститутів та ідей, пов'язаних з формуванням і здійсненням влади та управлінням суспільством. Україна обрала демократичний тип політичної системи. Сьогодні в нашій державі відбувається активний процес становлення нового типу політичної системи, що відображається у формуванні системи органів місцевого самоврядування, запровадженні інституту президентської влади, поділі політичної влади та наявності механізму стримувань і противаг.

З точки зору особливостей загальносистемних якостей, політична система України характеризується як:

 • Ø відносно стабільна (на поверхні) система, яка спроможна легко трансформуватися в нестабільну внаслідок поглиблення конфліктів між основними політичними блоками, у т. ч. й усередині державного механізму;
 • Ø система з відносно низьким темпом соціальних процесів та недостатньо сприйнятлива до соціальних новацій;
 • Ø молода самостійна система, яка фактично не має достатньо ефективних сучасних традицій та досвіду самостійного функціонування;
 • Ø централізована, з деякими елементами регіоналізації та децентралізації;
 • Ø система, що здійснює не весь комплекс функцій, які є необхідними для забезпечення нормального функціонування цивілізованого суспільства;
 • Ø перехідна від закритої до відкритої;
 • Ø система, що діє в умовах надзвичайної, а не нормальної ситуації.

Із огляду на особливості політичної природи існуючої в Україні системи політичних інститутів, політична система країни характеризується як:

 • Ø перехідна від неправового до правового типу;
 • Ø легітимна для більшості населення;
 • Ø перехідна до втілення консенсусної моделі розв'язання соціальних конфліктів (але при збереженні можливості реалізації на практиці суто конфронтаційної моделі);
 • Ø миролюбна, неагресивна;
 • Ø позбавлена власної глобальної (загальнопланетарної) системи забезпечення національних інтересів;
 • Ø система, яка поки що нездатна забезпечити зростання рівня і якості добробуту усіх основних верств населення, але зберігає елементи "соціальної держави";
 • Ø світська (на відміну від релігійної чи атеїстичної);
 • Ø етатизована (одержавлена);
 • Ø система з недостатньо високим інтелектуальним рівнем політики;
 • Ø система з політичним домінуванням певних соціальних верств "реформованої традиційної номенклатури", нової "номенклатури", "нуворишів" та ін.

Основними напрямками формування і розвитку нової політичної системи України є:

 • побудова демократичної, соціальної, правової держави;
 • утвердження громадянського суспільства;
 • подальший розвиток і вдосконалення політичних відносин, політичних принципів та норм;
 • Ø зростання політичної свідомості та політичної культури суспільства й особи;
 • Ø удосконалення діяльності засобів масової інформації.