Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

5.3. СТРУКТУРА ВЛАДИ

 

Влада є взаємодією суб'єкта та об'єкта. Вони є активною складовою структури влади. Взаємодія їх здійснюється за допомогою ресурсів, які регулюють процес владарювання.

Відносини "панування-підлеглість" більшою мірою властиві доіндустріальним суспільствам. Ресурси влади на данному етапі – примус, нав'язування або пригнічування волі.

У розвиненому громадянському суспільстві характер владних відносин приймає форму "панування-прийняття''. Ресурсами суб'єкта влади стають компроміс та згода. На сучасному етапі розвитку суспільства найчастішим є зміщення ресурсів "панування-керівництво", “підлеглість-прийняття”. Влада прагне до розмаїття ресурсів, використання яких забезпечує певний вплив суб'єкта. В сучасному світі - це культурно-інформаційні ресурси, такі як знання, інформація, засоби їх розповсюдження. Від того, наскільки влада ефективно використовує ці ресурси, визначається стабільність існування влади усередені держави та існування держави на міжнародній арені.

 

Влада є взаємодією суб'єкта та об'єкта. Вони є активною складовою структури влади. Взаємодія їх здійснюється за допомогою ресурсів, які регулюють процес владарювання.

Відносини "панування-підлеглість" більшою мірою властиві доіндустріальним суспільствам. Ресурси влади на данному етапі – примус, нав'язування або пригнічування волі.

 У розвиненому громадянському суспільстві характер владних відносин приймає форму "панування-прийняття''. Ресурсами суб'єкта влади стають компроміс та згода. На сучасному етапі розвитку суспільства найчастішим є зміщення ресурсів "панування-керівництво", “підлеглість-прийняття”. Влада прагне до розмаїття ресурсів, використання яких забезпечує певний вплив суб'єкта. В сучасному світі - це культурно-інформаційні ресурси,такі як знання, інформація, засоби їх розповсюдження. Від того, наскільки влада ефективно використовує ці ресурси, визначається стабільність існування влади усередені держави та існування держави на міжнародній арені.