Політологія - Узагальнюючий підручник

4.3. Поняття влади

Існує багато різних визначень соціальної влади.

Існує багато різних визначень соціальної влади, наприклад:

“Когда мы говорим о власти, мы имеем в виду осуществляемый человеком контроль над сознанием и действиями других людей” (Г.Моргентау);

“Власть – это институционально определённое право влиять на действия других независимо от их установок относительно такого влияния” (Т.Парсонс);

“Власть означает любую возможность проводить внутри данных социальных отношений собственную волю даже вопреки сопротивлению, независимо от того, на чём такая возможность основана” (М.Вебер);

“Власть есть сила воли... Властвовать значит как бы налагать свою волю на волю других; однако с тем, чтобы это наложение добровольно принималось теми, кто подчиняется” (І.Ільїн).

Загальним визначенням є те, що влада – це вольові відносини між людьми, які характеризуються поняттями залежності, примусу, контролю. Влада передбачає примус до якихось дій, підпорядкування і впорядкування волі людей, а також встановлення права на такий примус, легітимність, тобто визнання або підтвердження законності чиїхось прав, повноважень, загальних, не приватних рішень, згоду громадян з правом одних справляти визначальний вплив на інших.

Політична влада відрізняється від інших видів соціальної влади своїми функціями, а саме:

• політичне цілеспрямування;

• владно-політична інтеграція суспільства;

• регулювання режиму соціально-політичної діяльності;

• забезпечення цілісного управлінського впливу на суспільні процеси.