Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 172

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Україна завжди знаходилась в центрі міжнародної політики. І нині міжнародною спільнотою їй приділяється значна увага. Причини цього в тому, що Україна знаходиться в центрі Європи. Вона географічно та історично завжди була в Європі, належить їй. Геополітично Україна входить до країн Балто-Чорноморського субрегіону ("осі Європи"), від яких значною мірою залежить стабільність усієї Євроатлантичної системи. Йдеться про держави Балтії, Польщу, Україну, Білорусь, Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію. У полі зовнішнього"тяжіння України знаходяться понад 30 країн. її територією проходять найбільш короткі та зручні шляхи на напрямках Балтика - Чорне море, Північна і Центральна Європа - Закавказзя і Центральна Азія. Вона знаходиться на шляху основних транзитних товаропотоків між Європою і Азією, Північчю і Півднем. Україна найбільша за територією держава Європи і має відносно велику кількість населення. Вона виступає свого роду буфером між Європою і Російською Федерацією, центром, де стикаються інтереси Заходу і Сходу.

Ідея європейської і євроатлантичної інтеграції України має глибокі історичні корені. Це - історична традиція України. Українсько - європейські зв'язки завжди були досить щільними. Нині Україна має членство в близько 100 міжнародних організаціях. Вона встановила дипломатичні відносини з 160-ма країнами світу. Вступ її до Європейського Союзу - велика національна мета. Це є пріоритетом номер один в зовнішній політиці України. Альтернативи інтеграції України до європейської спільноти не існує. Інтеграція України до Європи і НАТО є проявом самобутності української нації, її історичної належності до європейського простору. Тому вивчення курсу "Європейська та євроатлантична інтеграція України" бачиться вкрай важливим і необхідним.

Мета посібника:

- зрозуміти необхідність єдиної Європи, Європи без кордонів;

- висвітлити перспективи набуття Україною членства в Європейському Союзі, Світовій організації торгівлі і НАТО;

- розуміння того, що визначальним у русі України до Європи є сталий економічний розвиток, економічне зростання;

- показати, що поглиблення і розширення стосунків з НАТО е для України запорукою її успішного наближення до Європейського Союзу;

- охарактеризувати Росію як вічного стратегічного партнера України;

- висвітлити питання про створення загальноєвропейського простору вищої освіти, приєднання України до Болонського процесу.

Найбільш детально ідею об'єднаної Європи протягом століть розробляли французькі та німецькі філософи й політики. У розвиток цієї ідеї великий внесок зробили А.Бріан, В.Гюго, Є.Даладьє, П.Бонкур, Ф. Міттеран, Ж. Ширак (Франція). У Німеччині особливо активно розробляли й відстоювали цю концепцію Томас і Генріх Мани, А.Ейнштейн, К. Аденауер, Г.Коль та інші. . Ця ідея знайшла підтримку й в інших європейських державах, але через труднощі, які пережила Європа в першій половині XX ст., реалізувати її не вдалося.

В Україні європейську орієнтацію започаткували члени Кирило-Мефодіївського товариства Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш, М. Гулак. Кожний слов'янський народ, вважали вони, має побудувати власну демократичну державу. Після цього повинен пройти процес їх об'єднання у федерацію зі спільним парламентом у Києві. Пізніше ідею європейської орієнтації України проповідували у своїх працях І. Франко та М. Грушевський. Останній рекомендував українцям вчитися в країнах Західної Європи, а також у США.

Ідея об'єднання Європи переможе. Будьмо євро оптимістами Вільній і демократичній Україні знайдеться місце в серці Європи. Для цього важливим є національна єдність. Суспільству необхідні порозуміння та злагода. Люди хочуть жити за законами братерства. Лише співробітництво може швидше всього привести до світового співтовариства, до європейської і євроатлантичної інтеграції України.