Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 172

Україна і Світова організація торгівлі

Одним з етапів інтеграції України до європейської і світової економічної системи є її вступ, приєднання до Світової організації торгівлі (COT). Переговори про створення Міжнародної торговельної організації (МТО) почалися під егідою ООН після закінчення Другої світової війни.

У ході роботи над Статутом МТО представники 23 країн розпочали пошук можливостей щодо зменшення протекціонізму в міжнародній торгівлі. Результатом такої роботи стало прийняття 45 тис. тарифних знижок та затвердження правил міжнародної торгівлі. Вони стали називатися Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ). ГАТТ набрала чинності з 1 січня 1948 р.

Умовами ГАТТ спочатку не передбачалося створення міжнародної організації. ГАТТ не мала міжнародного статусу . Норми ГАТТ діяли як звичайний міжнародний договір. Зміни та доповнення до норм могли вноситися винятково в рамках міжнародних конференцій, що іменувалися раундами.

Усього з 1946 р. по 1994 р. було проведено вісім раундів багатосторонніх торговельних переговорів у рамках ГАТТ:

1. 1947 р. (Женева, Швейцарія);

2. 1949 р. (Аннесі, Франція);

3. 1951р. (Торкі, Великобританія);

4. 1956 р. (Женева, Швейцарія);

5. 1960 - 1961 pp. (Женева, Швейцарія), Діллон-раунд;

6. 1964 - 1967 рр. (Женева, Швейцарія), Кенеді - раунд;

7. 1973 -1979 рр. (Женева, Швейцарія), Токіо - раунд;

8. 1986 - 1993 рр. (Женева, Швейцарія), Уругвайський раунд. Серйозним недоліком системи ГАТТ була відсутність інституційної основи, тобто міжнародної організації як такої. Угоди ГАТТ не носили обов'язкового характеру для країн - учасниць ГАТТ. Угода про створення Світової організації торгівлі є обов'язковою для виконання всіх її членів.

У квітні 1994 р. більшість учасників переговорного процесу (123 учасники із 125) у Марракеші (Марокко) підписали Заключний акт Уругвайського раунду торговельних переговорів, що почався у вересні 1986 р. у Пунтадель-Есте (Уругвай) і Марракеську декларацію, якою засновувалася СОТ. СОТ почала свою діяльність з 1 січня 1995 р.