Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 172

Дивись також:

БЕЗОПСНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ

система соотношений между странами тех или иных регионов мира, при которой государства располагают возможностью суверенного ...

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА

составная часть общегосударственной политики, относящаяся к организации и применению средств вооружённого насилия для достижения политических ...

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ

состояние геополитического пространства, при котором соблюдаются международные законы, гарантиру­ющие политическим субъектам их законную суверенность. Международная ...

ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА

(military/defence doctrine) – система офіційних поглядів і положень у конкретній державі (які не завжди і ...

АРМІЯ

(фр. аппее, англ. army, від лат. агтаге — озброювати) - один з найважливіших органів держави ...

Військове співробітництво Україна - НАТО

НАТО і Україна співпрацюють у широкому діапазоні питань. Співпраця України з НАТО відбувається в 23 сферах, з них військових тільки - 4. Серед них чільне місце займають оборонна реформа, боротьба з тероризмом, підтримання миру, планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру, забезпечення готовності до катастроф, політична співпраця з питань регіональної безпеки, військове співробітництво, а також наука і техніка. Таке співробітництво здійснюється переважно за рахунок Альянсу і є економічно вигідним для України.

Найбільшою сферою практичного співробітництва України з НАТО є військова, реформування у секторі оборони та безпеки. Ця співпраця НАТО з Україною - більш масштабніша, ніж з іншими країнами-партнерами. Причому, діяльність НАТО стосується не лише Збройних Сил і Міністерства оборони, але і включає підтримку Прикордонних військ України та Міністерства внутрішніх справ. Створена спільна робоча група з оборонної реформи, в реалізації якої Україна має можливість скористатися досвідом країн НАТО. Ухвалено Державну програму розвитку Збройних Сил України на 2006 - 2011 роки. Вона чітко регламентує етапи їх реформування.

НАТО допомагає Україні:

- в зміцненні демократичного і цивілізованого контролю над збройними силами; - в удосконаленні оперативної сумісності зі збройними силами країн НАТО з метою підвищення здатності й готовності брати в межах, передбачених Конституцією і законодавством України, участь у міфотворчих операціях, здійснюваних під егідою ООН, в утворенні сил швидкого реагування;

- в розробці та виконанні військового бюджету;

- в реформуванні, перетворенні, трансформації успадкованого віл Радянського Союзу численного українського війська, що має завеликий розмір, громіздку структуру командування, недостатній рівень технічного оснащення і комплектується на системі призову;

- у створенні менших за розміром ефективних збройних сил професійної і мобільнішої армії, здатної не тільки забезпечити державний суверенітет і територіальну цілісність України, але й здійснювати внесок у справу миру та стабільності в євроатлантичному регіоні;

- у військовій підготовці й перепідготовці офіцерів дійсної служби на основі європейських норм і стандартів (навчання іноземних мов, курси з управління в галузі планування оборони, людських ресурсів та оборонної конверсії);

- в реструктуризації, скороченні та конверсії оборонної промисловості;

- в перепідготовці звільнених у запас військових офіцерів до цивільного життя:

- у ліквідації наслідків катастроф, стихійних лих і, зокрема, запобіганні повеням.

Важливою складовою військового співробітництва є участь у миротворчих операціях під егідою НАТО, зокрема на Балканах. У різні роки Україну тут було представлено піхотним батальйоном, моторизованим піхотним батальйоном та вертолітним загоном, що діяли у складі миротворчих сил під проводом НАТО у Боснії та Герцеговині, а її контингент у Косово включав вертолітний загін та значну частину Польсько-українського батальйону, який пройшов підготовку та повну сертифікацію за стандартами НАТО. Українські військовослужбовці в Косово надали допомогу місцевим жителям у відновленні ЗО км ліній електропостачання та влаштуванні 10 шкіл, трьох лікарень і медичних пунктів. Ще одним доказом рішучості України у зміцненні міжнародної стабільності стало надання нею дозволу на використання повітряного простору антитерористичною коаліцією, з мстою розгортання в Афганістані Міжнародних сил сприяння безпеці, провідну роль в яких відіграють окремі члени НАТО, а загальне командування з серпня 2003 року здійснюється Альянсом.

Україна також надіслала 1800 військових, що діяли у складі багатонаціонального формування під проводом Польщі в одному з секторів Міжнародних сил стабілізації в Іраку, до яких входять миротворчі контингенти кількох держав НАТО та країн" партнерів.

У грудні 2005 р., на виконання передвиборних зобов'язань Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, український контингент у плановому порядку повернувся до Батьківщини. Український миротворчий контингент у Республіці Ірак - єдиний, що зміг підготувати для Збройних Сил Іраку повноцінне з'єднання на рівні бригади. Ця бригада (чисельністю 2700 осіб) була сертифікована за участю американського та польського командування багатонаціональних сил в Іраку. Вона готова до виконання завдань за призначенням. Для передачі досвіду, координації підготовки сил безпеки, реалізації проектів з відновлення військової та цивільної інфраструктури, надання допомоги в підготовні силових структур Україна у 2006 р. залишала в Іраку 50 представників своїх Збройних Сил.

Україна підтримала миротворчу операцію НАТО і ЄС у Судані. Укладена Угода про підтримку аі терористичної операції НАТО ,активні зусилля" в Середземному морі. Українська транспортна авіація залучалася до перевезення вантажів та миротворчого персоналу Великої Британії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції, Чехії. У 2005 р. українські військові контингенти та персонал брали участь у миротворчих місіях на території дев'яти країн світу50. Всього досвід участі в миротворчих операціях отримали понад 28 тисяч українських солдат .

Підготовка підрозділів Збройних Сил Україна до участі в миротворчих операціях здійснюється на базі Яворівського навчального центру у Львівській області - найбільшого у Європі. Там створюється міжнародний центр миротворчості та безпеки. Після вступу до Альянсу на полігоні "Яворів" проходитимуть спільні військові навчання. Це сприятиме розбудові місцевої інфраструктури (готелі, кафе, магазини, туристичні об'єкти ), створенню нових робочих місць, розвиткові малого та середнього бізнесу. Починаючи з 2006 р., практикується залучення до участі в міжнародних операціях підготовлених підрозділів, з попередньою їх перевіркою представниками міжнародних організацій та наступною сертифікацією.

Виконання планів міжнародного військового співробітництва сприяє реалізації державної політики у воєнній сфері в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. Міжнародне військове співробітництво є одним з ключових чинників забезпечення належного рівня безпеки України та реформування її Збройних Сил.

Миротворча діяльність Збройних Сил України є вагомим аргументом серйозності політичних заяв про поглиблення участі держави в міжнародній системі безпеки та її гідний внесок до цієї системи. Участь Збройних Сил України в міжнародних операціях і миротворчих місіях не лише забезпечує авторитет України у світі, але й сприяє підтриманню боєздатності військових частин і підрозділів та є важливим чинником професіоналізації українського війська. Цьому сприяє також щорічне проведення на території України навчання збройних сил країн-членів НАТО разом зі Збройними Силами України на суші та на морі.

Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері миротворчої діяльності набуває дедалі більшої інтенсивності та динамізму. Миротворча діяльність Збройних Сил сприяє формуванню позитивного іміджу України як бажаного партнера міжнародних організацій і провідних країн світу. Вона є єдиним внеском у справу забезпечення глобальної і регіональної безпеки.

НАТО надає допомогу Україні у вирішенні проблем військовослужбовців, звільнених у запас у ході проведення військової реформи. Завдяки фінансовій підтримці Альянсу з грудня 1999 р. по 2005 р. було організовано 39 курсів із вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, італійська), які закінчили 447 колишніх військовослужбовців, і 15 курсів з основ ведення підприємницької діяльності для звільнених у запас офіцерів. НАТО також надає - Україні допомогу, що спрямовується на підготовку цивільних спеціалістів для Міністерства оборони. Для цього у

2006 р. держави - члени Альянсу виділили близько 800 тис. доларів 2.

В рамках цієї програми інвестується щороку близько 1,5 млн. євро, в 2006 р. - 2 млн. євро. Це дозволило досягти такого результату: 70 % колишніх офіцерів мають змогу працевлаштуватися після підготовки53. З 2006 р. значно збільшене число офіцерів, які отримують військову освіту у вищих навчальних закладах країн НАТО. Загалом щороку українські вчені отримують близько 10 % усього наукового бюджету НАТО, що склало вже понад 12 мільйонів доларів США. За рівнем наукової співпраці з Альянсом Україна посідає друге місце після Росії.

Регулярно проводяться курси підвищення кваліфікації для українських військовослужбовців в Національній академії оборони України. Викладання здійснюється англійською мовою відповідно до стандартів НАТО. При Академії діє Центр підготовки офіцерів багатонаціональних штабів. Академія щорічно організовує для слухачів "Міжнародний тиждень", який проводиться за участі Оборонного коледжу НАТО у Римі.

Прикладом успішної співпраці між Україною та НАТО є програма професійного розвитку, яка спрямована на забезпечення високого рівня професійної підготовки для цивільних фахівців, які працюють в Міністерстві оборони України.

Ця програма була започаткована в 2005 р. 20 країнами-членами НАТО і передбачала не лише практичну підготовку фахівців, але й конкретні фінансові внески з боку країн-членів Альянсу. На 2007 р. цією програмою було охоплено 300 цивільних представників України.

Завдяки грантам НАТО в Україні створено науково-освітню мережу УРАН, яка є найбільшою телекомунікаційною мережею в країні. Через під'єднання до УРАНу українські вищі навчальні заклади та дослідницькі інститути одержали високошвидкісний доступ до Інтернету. У червні 2006 р . Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" отримав 200 тис. євро на закупівлю додаткового обладнання для розвитку цієї мережі.

Однією з найвідоміших ініціатив наукової співпраці України з НАТО є спільний проект щодо створення унікального приладу генератора (Рентгенівського випромінювання - на базі Національного наукового центру "Харківського фізико-технічного інституту". Цей прилад, який за багатьма параметрами кращий за його світові аналоги, зможуть використовувати науковці різних країн світу для досліджень, пов'язаних з медициною, судовою експертизою, виявленням вибухівки, екологічною безпекою.

Один з останніх наукових проектів НАТО - "Легкий та прозорий захист" - передбачає створення нового покоління матеріалу для виготовлення бронежилетов. Такий надміцний і водночас тонкий та легкий матеріал буде створений з монокристального сапфіру, що його продукуватиме Інститут монокристалів НАН України (Харків). У цьому проекті беруть участь науковці з України, Чехії, Словаччини та Росії. Протягом тривалого часу тільки Росія випереджає Україну за кількістю отриманих від НАТО грантів на наукову співпрацю.

Науковим комітетом НАТО визначено пріоритетні галузі наукових досліджень:

- інформаційні технології;

- біологія клітини та біотехнології;

- нові матеріали та речовини;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів.

Щорічно відбувається зустріч Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань співробітництва у галузі науки та довкілля. В Україні декілька науково-дослідницьких закладів та лабораторій працюють над втіленням проектів за підтримки програми НАТО "Наука заради миру".

Важливе місце у сфері співробітництва з НАТО посідають зв'язки Національної академії оборони України з навчальними закладами Альянсу. Академія встановила та постійно поглиблює стосунки зі структурними підрозділами НАТО з метою вивчення передового досвіду в підготовці військових фахівців. Старші українські офіцери регулярно навчаються на курсах в Оборонному коледжі НАТО в Римі (Італія) та Школі НАТО в Обераммергау (Німеччина).

Військово-технічне співробітництво Україна -НАТО здійснюється за напрямами:

- досягнення достатнього рівня взаємо сумісності Збройних Сил України з силами Альянсу та країнами-партнерами для забезпечення належного рівня співробітництва відповідно до існуючих стандартів з метою надання підтримки у реалізації спільних цілей;

- підтримка обміну поглядами з питання адаптації оборонно-промислового комплексу України до ринкового середовища;

- розвиток в Україні системи кодифікації сумісної з системою кодифікації НАТО;

- досягнення належного рівня сумісності у сферах повітряної оборони та управління повітряним простором;

- досягнення належного рівня сумісності з НАТО у системі командування, контролю, зв'язку та інформації;

- досягнення належного рівня сумісності у сфері стандартизації, зокрема систем розвитку, впровадження та логістики відповідно до стандартів НАТО;

- запровадження підходів щодо управління життєвим циклом озброєнь в Україні;

- підтримка існуючих та започаткування нових проектів ліквідації небезпечного, непридатного та надлишкового озброєння, а також легкого озброєння та стрілецької зброї в Україні.