Зовнішня політика України: Підруч. для студ. ВНЗ

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 355

Додатки

Із Договору між Україною ї Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво

(18 травня 1992 р., м. Варшава)

Україна і Республіка Польща домовились про таке:

Стаття І

Сторони зобов'язуються в нових політичних умовах розвивати відносини дружби, співробітництва ... на основі міжнародного права, у тому числі принципів суверенної рівності, незастосування сили або погроз силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності.

Стаття 2

Сторони визнають непорушними історичні і позначені на місцевості кордони між ними і підтверджують, що не мають жодних територіальних претензій одна до одної і не висуватимуть таких претензій у майбутньому.

Стаття З

1. Сторони активно співпрацюватимуть у відповідних європейських механізмах та структурах на основі Заключного Акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі, Паризької Хартії для нової Європи, Договору про звичайні збройні сили в Європі.

2. Сторони співробітничатимуть в цілях безпеки і стабільності в Європі... підтримуватимуть процес роззброєння у галузі ядерної, хімічної, інших видів зброї масового знищення та звичайних озброєнь.

Стаття 4

1. Сторони розв'язуватимуть спори, що можуть виникати між ними, мирними засобами і відмовляються від застосування сили або погроз силою у взаємних відносинах.

<...>

5. Сторони розвиватимуть взаємовигідне військове співробітництво на основі окремих угод. <...>

Стаття 21

1. Цей Договір підлягає ратифікації...

2. Цей Договір укладається строком на п'ятнадцять років.

Із Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща щодо використання потужностей системи транспортування вуглеводнів "Одеса — Броди" та її інтеграції з польськими потужностями

(14 січня 2004 р.)

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, далі — "Сторони", домовились про таке:

Стаття 2

Сторони будуть сприяти, кожна на території своєї держави, реалізації Проекту та докладуть усіх обґрунтованих та правових зусиль для забезпечення безпеки Проекту.

Стаття З

1. Сторони в рамках реалізації Проекту не будуть ні припиняти, ні перешкоджати потоку вуглеводнів через потужності на територіях своїх держав, а також не будуть як безпосередньо, так і опосередковано здійснювати або дозволяти чинити дії та впроваджувати умови, шо призведуть до припинення, скорочення або перешкоджання іншими засобами цим потокам за винятком тих випадків, коли робота потужностей створює загрозу навколишньому середовищу, здоров'ю, безпеці та майну населення в обсязі та протягом часу, необхідного для усунення такої загрози.

2. Якщо Сторона в рамках реалізації Проекту здійснить або дозволить здійснити дії та впровадити умови, які припиняють, скорочують або перешкоджають потокам вуглеводнів через потужності на території своєї держави іншими засобами, ця Сторона негайно повідомить іншу Сторону про такі дії, їхню причину, термін призупинення таких дій, а також здійснить правові заходи з метою усунення причин, які перешкоджають потокам вуглеводнів через потужності на території держави цієї Сторони.

Стаття 4

Кожна із Сторін відповідно до чинного законодавства своєї держави, права ЄС та чинних угод між Україною та Республікою Польша забезпечить на території своєї держави право пересування по суходолу, водному або повітряному просторам персоналу, транспортних засобів, обладнання та іншого майна, яке використовується при реалізації Проекту.

Стаття 5

1. Реалізація Проекту для потреб інтеграції потужностей системи транспортування вуглеводнів "Одеса — Броди" з польськими потужностями має здійснюватись згідно з відповідними стандартами Європейського Союзу.

2. Підприємством, відповідальним за реалізацію Проекту, з польської Сторони є Підприємство з експлуатації нафтопроводів "Приязнь" AT, предметом діяльності якого є, між іншим, трубопровідний транспорт, зокрема послуги з транспортування нафти та нафтопродуктів, будівництво, розвиток та модернізація систем магістральних нафтопроводів, а також ремонтні та інвестиційні послуги, ведення науково-дослідних робіт у галузі нафти та палива, телекомунікація, в тому числі надання послуг передачі даних, оренди ліній, оптичних каналів, опто-волоконних кабелів.

3. Підприємством, відповідальним за реалізацію Проекту, з української Сторони є відкрите акціонерне товариство "Укртранснафта", предметом діяльності якого є, між іншим, транспортування нафти, нафтопродуктів магістральними нафтопроводами, проектування, будівництво, експлуатація та ремонт об'єктів трубопровідного транспорту, запобігання аваріям, забезпечення охорони земель, вод та інших об'єктів навколишнього середовиша від забруднення, надання послуг зв'язку.

Стаття 6

1. Сторони створюють Наглядовий комітет, до складу якого входять по одному представнику від кожної Сторони, для здійснення контролю за виконанням положень Угоди. Протягом 60-ти днів з моменту набуття чинності Угодою кожна із Сторін в письмовій формі повідомить іншу Сторону про призначення свого представника.

Стаття 7

1. Розбіжності під час тлумачення або реалізації Угоди будуть вирішуватися Сторонами шляхом проведення прямих консультацій в
рамках органу, про який йде мова у статті 6 Угоди.

2. Якщо Сторонам не вдасться досягти згоди шляхом, визначеним у п. 1 цієї статті, розбіжності будуть вирішуватись дипломатичними каналами.

Стаття 8

1. Угода набуває чинності через тридцять днів від дати отримання останньої ноти, в якій Сторони повідомлять одна одну про виконання передбачених національним законодавством внутрідержавних процедур.