Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

3. Теоретичні аспекти формування та функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки України

Як вже наголошувалося, проблема забезпечення національних інтересів і національної безпеки в інформаційній сфері поки перебуває на стадії розроблення. Хоча не можна не відмітити і того факту, що саме проблеми інформаційної безпеки, як свідчить проведений нами контент-аналіз наукових досліджень, висвітлюються найбільше.

Втім питанням формування системи забезпечення інформаційної безпеки, адекватної загрозам, уваги приділялося не достатньо.

Відтак постає необхідність у визначенні поняття "система забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері".

Інформаційна безпека забезпечується проведенням єдиної державної політики національної безпеки в інформаційній сфері, системою заходів економічного, політичного й організаційного характеру, адекватних загрозам та небезпекам національним інтересам особи, суспільства та держави в інформаційній сфері.

Основними суб'єктами забезпечення інформаційної безпеки є держава і особа.

Для створення і підтримання належного рівня національної безпеки в інформаційній сфері розробляється система правових норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері, визначаються основні напрями діяльності органів державного управління, формуються або перетворюються органи та сили забезпечення інформаційної безпеки і механізм контролю та нагляду за їх діяльністю.