Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

3.10. У сфері безпеки державного кордону

Необхідний рівень безпеки у прикордонній сфері є не тільки атрибутом державності, а й важливим фактором у добросусідських відносинах з іноземними державами, внеском у загальноєвропейську систему безпеки. Саме тому, прикордонна сфера має розглядатися як самостійна складова національної безпеки.

До основних загроз у сфері прикордонної безпеки можна віднести наступні:

- посягання на недоторканність державного кордону та територіальну цілісність країни;

• незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону;

- наявні та потенційні територіальні вимоги до України з боку іноземних держав;

• етнічна автономізація окремих прикордонних районів України;

• воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в сусідніх державах;

• неадекватність можливостей органів охорони державного кордону, митних та інших органів, які здійснюють контроль ва кордові, характеру і ступеню загроз, що виникають, та невідповідність дій щодо їх локалізації.

Відповідно до основних заходів по забезпеченню національної безпеки в прикордонній сфері належать:

• сприяння компетентним державним органам у забезпеченні надійного захисту й охорони державного кордону України, територіальної цілісності та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні;

• участь у завершенні процесів делімітації та демаркації кордонів;

• проведення комплексних заходів щодо запобігання висуненню до України територіальних вимог з боку сусідніх держав, ефективного і вичерпного вирішення (деескалації) прикордонних інцидентів та конфліктів;

* розвиток регіональних економічних, гуманітарних та етнічних зв'язків із суміжними державами;

• участь в удосконаленні законодавства України в галузі прикордонного, митного, інших видів контролю на державному кордоні та його адаптація до законодавства Європейського Союзу;

? створення надійної системи соціального захисту осіб, які здійснюють сприяння компетентним державним органам щодо реалізації прикордонної та міграційної політики.