Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА

(military/defence doctrine) – система офіційних поглядів і положень у конкретній державі (які не завжди і ...

АРМІЯ

(фр. аппее, англ. army, від лат. агтаге — озброювати) - один з найважливіших органів держави ...

БІЖЕНЦІ

особи, які залишили країну, в якій вони постійно проживали (були громадянами), внаслідок переслідувань, військових дій ...

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

об'єднання держав, громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань регіонального або глобального характеру, ...

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

система економічних, правових, дипломатичних, ідеологічних, військових, культурних та ін. зв'язків і відносин між народами, державами ...

3.6. Компетенція Збройних Сил України в управлінні національною безпекою

Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має Збройні сили України із необхідним рівнем бойової готовності та боєздатності. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про Збройні сили України" Збройні сили України — це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Аналізуючи даний закон, а також Закон України "Про оборону України", можна виділити наступні завдання ЗС у забезпеченні національної безпеки:

• запобігання та відсіч збройній агресії та збройному конфлікту;

• здатність до переведення на воєнний стан;

• ліквідація збройного конфлікту;

• забезпечення готовності населення і території держави до оборони;

• забезпечення національних інтересів;

• реалізація власної воєнної політики;

• формування та реалізація воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та військово-промислової політики держави;

Функції Збройних сил України по забезпеченню національної безпеки:

1) захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

2) забезпечення воєнної безпеки;

3) забезпечення охорони державного кордону;

4) участь у формуванні та реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, стратегії воєнної безпеки, підготовці проектів Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує їх виконання у Збройних силах України, у встановленому порядку координує діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;

б) прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби;

6) провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці України;

7) забезпечення стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України;

8) забезпечення правового режиму воєнного та надзвичайного стану;

9) забезпечення прикордонної безпеки через посилення охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу України та їх правового оформлення;

10) надання військової допомоги іншим державам;

11) участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях на підставі міжнародних договорів

України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України;

12) участь у міжнародних системах безпеки;

13) захист інформаційного простору України та її входження у світовий інформаційний простір, створення розвиненої інфраструктури в інформаційній сфері;

14) втілення в життя державної політики у сфері оборони, функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність і підготовку Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій і завдань;

15) участь у забезпеченні функціонування національної економіки та державного управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання мобілізаційних завдань та за їх виконанням;

16) участь у створенні та контроль стану системи управління державою в особливий період;

17) участь в організації та контроль за підготовкою системи зв'язку, комунікацій і в цілому території держави до оборони;

Окремо акцентуємо увагу на тій обставині, що з метою подальшого зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних силах України, забезпечення конституційних прав військовослужбовців у складі Збройних сил України у 7 березня 2002 році було утворено Військову службу правопорядку.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про військову службу правопорядку у Збройних силах України" Військова служба правопорядку у Збройних силах України — спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних сил України у місцях дислокації військових частин, у військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі — військові частини), військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим правопорушенням у Збройних силах України, їх розкриття і припинення; для захисту життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних сил України, а також для захисту майна Збройних сил України від розкрадання та інших протиправних посягань, а так само для участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам на військових об'єктах.

До основних завдань даної служби, що стосуються забезпечення національної безпеки, відповідно до ст. З даного Закону можна віднести:

• боротьба зі злочинністю у військових частинах та на військових об'єктах;

• забезпечення громадського порядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях;

• участь у протидії диверсійним проявам та терористичним актам на військових об'єктах;

• охорони військових об'єктів, військових містечок та їх населення, сприяння його евакуації;

• відновлення та підтримання порядку і дисципліни у військових частинах.

Таким чином можна резюмувати, що основними функціями даної Служби, стосовно забезпечення національної безпеки є:

1) забезпечення безпеки осіб та об'єктів, які включені до інфраструктури Збройних сил України;

2) боротьба зі злочинністю у Збройних силах України;

3) здійснення боротьби з диверсійними проявами та терористичними актами;

4) забезпечення воєнного та надзвичайного стану.