Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

3.11. Міжнародне співробітництво недержавної системи безпеки у сфері забезпечення національної безпеки України

Міжнародне співробітництво недержавної системи забезпечення національної безпеки України — невід'ємна складова політичного, воєнного, економічного, культурного та інших видів взаємодії країн, які входять до світового співтовариства. Таке співробітництво має сприяти підвищенню рівня забезпечення міжнародної безпеки, як важливого чинника національної безпеки України.

Особливість міжнародного співробітництва недержавної системи безпеки у сфері забезпечення національної безпеки України полягає у тому, що воно здійснюється в умовах загострення міжнародної конкуренції за володіння найдосконалішими засобами і системами безпеки, за домінування на ринках збуту, в умовах продовження намагань створення структури міжнародних відносин, заснованої на однобічних рішеннях ключових проблем світової політики, протидії закріпленню ролі України як одного з впливових центрів постбіполярного світу, посилення технологічного відриву розвинених країн світу і нарощування можливостей для створення нових видів зброї. Усе це може призвести до нового етапу розгортання гонки озброєнь передусім в інформаційній сфері, нарощування загрози агентурного і оперативно-технічного проникнення в Україну іноземних розвідок, у тому числі із використанням глобальної інфраструктури.

Основними напрямами міжнародного співробітництва недержавної системи забезпечення національної безпеки України у сфері управління національною безпекою е:

* заборона розроблення, розповсюдження і застосування інформаційної зброї, радіоелектронної, психотропної та психотропної зброї;

• забезпечення безпеки міжнародного обміну, у тому числі збереженню інформації про ц передачу по національних телекомунікаційних каналах і каналах зв'язку;

• координація діяльності недержавних структур, що надають послуги в сфері забезпечення безпеки.

При здійсненні міжнародного співробітництва недержавною системою забезпечення національної безпеки України особлива увага має приділятися проблемам взаємодії недержавних структур безпеки країн-учасниць ГУАМ, Співдружності Незалежних Держав.

Для здійснення цього співробітництва по зазначених основних напрямах необхідно забезпечити активну участь недержавної системи забезпечення національної безпеки України в усіх міжнародних організаціях, які здійснюють цю діяльність у сфері національної безпеки, у тому числі у сфері стандартизації і сертифікації засобів і систем безпеки.