Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

3.4. В інформаційній сфері

До числа загроз інформаційній безпеці можна відвести наступні;

• прагнення ряду країн до домінування у світовому інформаційному просторі;

• витиснення України із зовнішнього та внутрішнього інформаційного ринку;

- розроблення рядом держав концепцій інформаційних війн, які передбачають створення засобів небезпечною впливу на інформаційні сфери інших країн;

• порушення нормального функціонування інформаційних та телекомунікаційних систем, а також збереження інформаційних ресурсів, отримання несанкціонованого доступу до них;

• монополізація інформаційної сфери.

Основним заходами із забезпечення національної безпеки у сфері інформації є:

• використання інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств недержавної форми власності з метою своєчасного виявлення загроз та визначення їх джерел;

• удосконалення і захист вітчизняної інформаційної інфраструктури, сприяння в інтеграції України до світового інформаційного простору;

• розроблення механізмів протидії інформаційним війнам, моделей превентивного інформаційного впливу, захисту енерго-інфор-маційного середовища;

? створення системи протидії спробам маніпулювання суспільною свідомістю, в тому числі за допомогою засобів масової інформації та мережі Лнтернет";

• створення системи протидії засобам радіоелектронної, психотропної та психотропної зброї;

• сприяння розвитку україномовних видавництв та засобів масової інформації;

• реалізація конституційного права громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції;

• вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору та протидії монополізації інформаційної сфери України.