Політологія: Навч. посіб.

Автори: , , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 415

Дивись також:

ГЛАВА ДЕРЖАВИ

державна посада, інституція, якій належить чільне місце в системі органів державної влади, яка уособлює єдність ...

ГІМН ДЕРЖАВНИЙ

урочиста пісня, офіційно визначена як символ державної єдності.

БЕЗВЛАДДЯ

(anarchy) — кризовий стан у житті суспільства, відсутність державної влади керівників, їхнє самоусунення від чіткого ...

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

– (parliamentarism, parliamentary system)- 1) система організації і функціонування верховної державної влади, що характеризується поділом ...

ПОДІЛ ВЛАДИ

принцип розмежування функцій в єдиній системі державної влади з поділом її на законодавчу, виконавчу й ...

12.2. Органи державної влади

Шляхи формування, правовий статус та повноваження органів державної влади в Україні визначають Конституція та відповідні закони України (рис. 12.1).

Схема системи державної влади в Україні