Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПОДІЛ ВЛАДИ

ПОДІЛ ВЛАДИ - принцип розмежування функцій в єдиній системі державної влади з поділом її на законодавчу, виконавчу й судову гілки влади, які здійснюють.свої повноваження кожна самостійно, врівноважуючи одна одну.

Короткий словник політологічних термінів