Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПОДІЛ ВЛАДИ

ПОДІЛ ВЛАДИ - принцип розмежування функцій в єдиній системі державної влади з поділом її на законодавчу, виконавчу й судову гілки влади, які здійснюють.свої повноваження кожна самостійно, врівноважуючи одна одну.

Короткий словник політологічних термінів

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

– (parliamentarism, parliamentary system)- 1) система організації і функціонування верховної державної влади, що характеризується поділом законодавчих і виконавчих функцій при привілейованому становищі парламенту; 2) теорія і практика діяльності парламенту. Читай дальше

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

тип держави основними ознаками якої є зв'язаність правом, верховенство закону, поділ влади і правовий захист особи, юридична рівність громадянина й держави. Читай дальше

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

певний спосіб територіального улаштування держави, утворення й діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. А.- т.у. будь-якої держави - це поділ її території на певні частини - краї, області, провінції, ... Читай дальше