Зовнішня політика України: навчальний посібник

Автори: , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 572

Рекомендована література

Баран О., Гаєцький /. Козаки в Тридцятилітній війні. — Рим, 1969. — Т. 1; 1983. — Т. 2.

Баран О. Козацько-перські взаємини в творах П'єтра делла Валле. — Вінніпег, 1985.

Брехуненко В. Стосунки українського козацтва з Доном у XVI — середині XVII ст. — К.; Запоріжжя, 1998.

Брехуненко В. Московська держава і козацько-татарський військовий союз 1624—1629 рр. // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. — К., 2003.

Леп'явкоС. Великий Кордон Європи як фактор формування українського козацтва. — Запоріжжя, 2001.

Леп'явкоС. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561—1591 рр.). — Чернігів, 1999.

Сергійчук В. Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI—XVII ст. — К.: Україна, 1991.

Флоря Б. Запорожское казачество и Крым перед восстанием Б. Хмельницкого // Исследования по истории Украины и Белоруссии. — М., 1995. — Т. 1.

Флоря Б. Россия и походы запорожцев в Молдавию в 70-х годах XVI века // Карпато-Дунайские земли в середине века. — Кишинев, 1975.

10. Черкас Б. Україна в політичному протистоянні Великого князівства Литовського з Московською державою і Кримом у 20-х — 30-х роках XVI ст. // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. — К., 2003.