Зовнішня політика України: навчальний посібник

Автори: , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 572

Дивись також:

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, ...

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма, способ практического существования политики. Немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) оставил меткое замечание по поводу ...

МАКИАВЕЛЛИЗМ

— образ, схема политического поведения, пренебрегающая нормами морали для до­стижения политических целей. Термин связан с ...

НЕЙТРАЛИТЕТ

(нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий ...

АБСЕНТЕИЗМ

АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм сознательного бойкотирования изби­рателями выборов, отказ от участия ...

Рекомендована література

1 .АндрусякМ. Зв'язки Мазепи з С. Лещинським і Кар- ломХІІ// Записки НТШ. — 1933. — Т. 152.

Борщак /. Гетьман Пилип Орлик і Франція // Український історичний журнал. — 1991. — №8.

Газін В. Європейський вектор у зовнішній політиці Московської держави та козацька Україна (середина — друга половина 50-х років XVII ст.) // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України. — К., 2007.

Газін В, Зовнішня політика гетьманського уряду України в першій половині 60-х років XVII ст.: спроби відновлення єдності держави // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. — К., 2003.

Газін В. Крим — Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1663—1665 pp.) // Український > історичний журнал. — 2001. — № 1.

Горобець В. Білорусь козацька: полковник Іван Нечай та українські змагання за Південно-Східну Білорусь (1655—1659). — К., 1998.

ГоробецьВ. Гадяцька угода 1658 р. в контексті міжнародних реалій: pro et contra // Записки НТШ. — 1999. — Т. 238.

Горобець В., Струкевич О. Українсько-російські відносини другої половини XV?—XVHI ст.: тенденції, характер, етапи // Український історичний журнал. — 1997. — М® 1.

ДорошенкоД. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльності. — Нью-Йорк, 1985.

Коренець Д. Зносини гетьмана Виговського з Польщею в 1657—1658 pp. // Записки НТШ. — 1900. — Т. 38.

Станіславський В. Взаємини І. Мазепи з господарями Валахії та Молдови (1691—1700 pp.) // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України. — К., 2007.

Чу хліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648—1714 рр. — К.; Нью-Йорк, 2003.

Ч у хліб Т. Українське гетьманство у війні європейської Священної Ліги з Османською імперією 1684—1699 рр. // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України. — К., 2007.

Чухліб Т. Українсько-молдавська персональна унія 1681— 1683 рр. // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. — К., 2002. — Вип. 11.

ЯковлеваТ. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII ст. Причини і початок Руїни. — К., 1998.

Яковлева Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659—1667 рр.). — К., 2003.