Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

ТЕРОРИЗМ

(від лат. terror - жах, страх) – здійснення політичної боротьби засобами залякування, насильства аж до ...

ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕССИМИЗМА

теория - направление в футурологии международных отношений, которое, в противовес теории технократи­ческого оптимизма, исходит из ...

СПІВТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНЕ

(political generality) - суспільна група, яка характеризується спільністю інтересів, наявністю визначених засобів стримування руйнівного насильства, ...

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

стали возникать в Европе в середине XIX в. после превращения наемных промышленных рабочих в многочисленный ...

ВОЙНА И ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ

это формы разрешения политических противоречий путём вооружённого насилия, различающиеся степенью его применения. Война и вооружённый ...

ВИСНОВКИ

1. Війна є збройною формою соціального насильства, у яких насильницька, тобто воєнно-технічна сторона, підпорядкована політичній, бо політика визначає засоби ведення боротьби, ступінь напруженості бойовищ, початок та їх завершення.

Війна у політологічному аспекті є соціально-політичне явище насильства з притаманними їй збройними механізмами і засобами, яке сотнями зв'язків пов'язано з глибинними основами політики держав і значними політичними силами всередині суспільства.

2. Тероризм - це такий різновид політичної діяльності, яка ставить за мету досягнення політичних цілей шляхом залякування противників, створенням атмосфери непевності, жаху, відчуття невідворотності наступних нових екстремальних випробувань. Терористичні акції хоча і пов'язані із масовим використанням зброї, тим не менш вони принципово відрізняються від „звичайних" військових операцій—їх основною метою стають не військові об'єкти, а широкий спектр цілей політичного, адміністративного призначення, об'єкти культури, туризму, транспорту, місця масових зібрань людей.

3. Соціально-політичний зміст миру складається з політики, яка підсумовує наслідки попередньої збройної боротьби, однак спектр її засобів значно ширший за обмежений набір збройних засобів у війнах та конфліктах.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ і ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Чим політологічне визначення війни відрізняється від її визначення у інших науках?

2. Що означає поняття "політична сторона війни", "політична мета війни"?

3. Які ми можемо назвати форми соціального насильства крім війни?

4. Знайдіть відмінність між війною та воєнно-політичним, збройний конфліктом.

5. Проаналізуйте відмінність між терором і тероризмом.

6. Які соціально-політичні причини тероризму?

7. Яка роль державних установ у боротьбі з тероризмом?

8. Що таке соціально-політичний зміст миру?

9. Дайте визначення миру у політичному аспекті.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Війна // Політологічний енциклопедичний словник. - К., 1997.

2. Гофман Брюс. Терроризм — взгляд изнутри. — М., 2003.

3. Клаузевиц К О войне. Пер. С нем. - М, 1997.

4. Остроухое В. Філософські проблеми дослідження насильства і терору. - К., 2000.

5. Тероризм // Філософський енциклопедичний словник. - К., 2002.-С. 636.

6. Требин ММ. Терроризм в XXI веке. - Харьков, 2003.

7. Цюрупа М. В. Военные теоретики Европы о войне, мире и национальной безопасности.- КлНАОУ, 2005.

8. Цюрупа М.В. Міжнародний тероризм у системних викликах нового століття: явище та концептуальні погляди М. Каддафі // Матеріали міжнародної конференції „Альтернативні теорії розвитку людства: Третя світова теорія". - Київ, 2007.- С. 151-156.

9. Towards NATO's Political and military Strategy for The 21 'st Century Bratislava, 2004.