Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Українська преса в Бразилії.

Приблизно в тих часах, як і в Канаді, появляється українська преса в Бразилії. Першим органом стає двотижневик "Зоря", який 1907 р. почало видавати Товариство "Просвіта" в Курітібі. У першому числі зазначував цей часопис, що його програма є "ніщо інше, як моральна, просвітня й економічна робота..., ніщо інше, як єдинити і просвіщати, через то назвалисьмо товариством "Просвіта".

Своїм змістом цей перший українсько-бразилійський часопис мало чим різниться від своїх побратимів Канади і ЗДА. Серед літературних творів (переважно поезії) приносив він твори таких місцевих авторів як Г. Тандри, М. Бірецького, Г. Чорнія та перед руки творів українських письменників зі старого краю.

Часопис вживає всіх сил до свого поширення серед бразильської української еміграції. Як йшло це поширення, можна бачити з руху передплатників, що їх "Зоря" регулярно подавала на своїх сторінках.

Так, на 1908 р. цілорічних передплатників було 113, піврічних і чвертьрічних та інших часткових — 36. Хоч на місцеві умови спочатку кількість ця була ніби і поважною, але, як видко з тих же сторінок часопису, не була вона достатньою, щоб часопис міг фінансово утриматися.

Піднести кількість передплатників не пощастило і в 1909 р. "Зоря" примушена була припинити своє існування, її місце зайняв "Прапор". Був це так само двотижневик, що його впродовж двох років видавав "Комітет Народної Друкарні" спочатку в Курітібі, а потім в Приденто-полісі за редакцією колишнього редактора "Зорі" С. Пет-рицького та Клима Гутковського (1910—1911).

Врешті, 1913 р. в Придентополісі "Видавнича Спілка" почала видавати просвітній двотижневик під назвою "Праця", що з деякими змінами в напрямі та деякими перервами пережив до першої світової війни.