Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Початки територіального розгалуження преси під Росією в 1906 р.

Крім згаданих часописів почалося видання ще багатьох інших, як у Києві, так і по інших містах. Але з огляду на адміністративні репресії не могли вони довго втримуватися. Із загальної кількості 34, чимало припадало на провінцію. Так, в Одесі у січні 1906 р. появився тижневик під назвою "Народное Дело", що за редакцією І. Луценка почав був виходити в мовах російській та українській, як орган місцевої групи українців. По виході першого числа був заборонений владою. Натомість 8.1.1906 р. за редакцією того ж І. Луценка виходить тижневик "Народна Справа", який спіткала така сама доля зразу ж після першого числа. Приблизно за місяць з'являється новий тижневик під назвою "Вісті" у виданні і за редакцією Л. Шелухинової. Появилося п'ять чисел, після чого з наказу генерал-губернатора Карангозова були "Вісті" так само заборонені.

Така ж доля часописів і в інших містах. У Катеринославі з 24.11. 1906 р. почав виходити тижневик "Добра Порада" за редакцією М. Викова, а потім К. Джяконова. У вступній статті редакція повідомляла, що стає часописом усього українського народу, який майже виключно складається з селян-хліборобів, та хотіла, щоб "Добра Порада" зробилась "осередком думок усіх тих, хто чесно і щиро бажає стати на поміч робочому народові, хто вважає необхідним боротися з лихоліттям, що чорною хмарою огорнуло народні маси"...

Число це було конфісковано. Друге число вийшло 17.111. 1906 р. Після того появилося ще два числа, відтак з наказу генерал-губернатора часопис припинено. Одночасно в Катеринославі за редакцією проф. Д. Яворницького 26.11. появилося перше число тижневика під назвою "Запорожжя", яке зараз же було конфісковане, а часопис заборонений. Не минула така ж доля і двотижневика — органу соціал-демократії під назвою "Боротьба".

Врешті, з 26.111. у Харкові за редакцією М. Міхновського почала виходити щоденна газета під назвою "Слобожанщина". Перше число появилося з портретами Ґонти і Залізняка. На цьому і стала. А 15.IV редакція розіслала таке повідомлення: "Редакція "Слобожанщини" оповіщає читачів, що через незалежні обставини редакція вважає необхідним часово припинити видання часопису, аж поки не почне функціонувати виключно українська друкарня... Уся передплата і комісіонні повертаються".

Сподівання редакції в скорому часі не оправдалися. Щойно 1912 р. почав М. Махновський видавати у Харкові тижневик під назвою "Сніп", що протримався до 1913 р.

Не ліпші умови, в яких довелося існувати українській пресі, були і в наступних роках.