Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Дивись також:

ГЕОПОЛИТИКА

понятие, характеризующее теорию и практику международ­ных отношений, основанных на взаимоувязывании географических, геос­тратегических, социально-политических, военных, демографических, ...

Господарсько кооперативна преса

Першим часописом, присвяченим господарству та промислу, треба вважати часопис під назвою "Господар" ("письмо практично-наукове по части господарства рільного, огородництва, садівництва, розплоду худоби і промислу"). Почав він виходити у Львові 10.VII. 1869 р. за редакцією С. Шеховича. Виходив до 1872 р. двічі на місяць (від половини 1871 р. — латинкою).

Року 1879 появляється "Господар і Промишленик" у Станиславові (1879-1882), а потім у Львові (1883-1887) за редакцією А. Ничая, А. Глодзинського, В. Нагірного. Року 1881 у Львові виходить "Бескид" з додатком "Листок виігришей". У Львові 1886 р. появляється "Провідник рільничих кружків" ("рільнича часопись"), що проіснував до 1914 р. Від 1898 р. о. І. Негребецький видає в Перемишлі часопис "Господар", що виходив до 1913 р. з додатком від 1902 р. під назвою "Економіст", а В. Король в 1901-1902 рр. видає у Львові "Газету Господарську". На ці ж роки припадає вихід органу Наукового Товариства ім. Шевченка під назвою "Часопис правнича і економічна" (1902—1914).

Далі з'являються такі часописи: "Молочарська Часопись" (Львів, 1914), "Рільничі Відомості" (Львів, 1906—1914), "Торговельно-промислові Відомості" (Львів, 1908), "Земледілець" (Львів, 1912), "Торговельно-промисловий Вісник" (Стрий, 1912-1913), "Вісти Промислової Комісії" (Львів, 1913), що його видає Міщанське Братство. Врешті, з січня 1914 р. Крайове Товариство Українських Пасічників у Тернополі приступило було до видання органу під назвою "Український Пасічник", що виходив до липня того ж 1914 року.

Були всі ці часописи переважно ділом приватної ініціативи. Довго не утримувалися. Впродовж 1890-х років та на початку теперішнього століття виступає кооперативна організація, що оформлюється в "Народню Торгівлю". Появляється господарське Товариство "Сільський Господар", організується "Дністер" і низка кредитових та іншого роду кооператив з Крайовим Союзом на чолі.

З ініціативи цього Союзу з січня 1904 р. починає виходити "Економіст" ("місячник економічно-господарський, орган стоваришень заробкових і господарських").

У цьому ж часі основується Крайовий Ревізійний Союз і "Економіст" стає його офіційним органом. Був це перший теоретичний орган, присвячений економічним справам взагалі, а кооперації зокрема, присвячуючи місце і справам рільничим. Першим його редактором (1904—1908) був Кость Панківський, який і заповнював переважну частину часопису. Писав він під власним іменем і під псевдонімом Кость Федьків, або К. Ф., чи просто — Ф. Постійним співробітником був І. Петрушевич — секретар "Народньої Торгівлі". З інших — Кость Левицький, М. Коцюба, А. Глодзінський, О. Саєвич та інші. З січня 1908 р. постійним співробітником стає А. Жук, який з лютого 1909 р. перебирає редакцію і провадить часопис до вибуху війни 1914 р. Тоді ж починає виходити популярний додаток під назвою "Самопоміч" (редактор А. Жук).

Тоді як сам "Економіст" призначений був для управ кооператив та інтелігенції, і наклад якого виріс на 1.000 примірників, "Самопоміч" мала стати часописом широких мас, чого вона і осягнула, довівши вже 1910 р. свій наклад до 10.000 примірників.

В цих же роках (1909-1910) з провінціального зав'язку в Одеську постає велика станова організація "Сільський Господар" у Львові. З 1910 р. починає він видавати свій часопис під назвою "Господарська часопись", присвячений сільському господарству. Протримався він до 1918 р. Тоді ж (1904-1921) у Львові виходить "Часопис для Спілок Рільничих" як орган Крайового Патронату для рільничих спілок. А з 1909 р. виходить "Господар і Промисловець" як орган Крайового Союзу молочарського у Стрию (1909), а потім у Львові (1910-1911).