Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Українська кооперативна преса

Початки господарсько-економічної преси, що охоплює різні галузі господарського життя на західноукраїнських землях сягають, як то було вже згадувано, 1869 р. ("Господар", Львів). По першій світовій війні розгорнулася вона в низку органів, з яких одно з перших місць зайняли кооперативні органи. Першим з них став "Господарсько-Кооперативний Часопис". Почав він виходити з І травня 1921 р. як місячник Комітету Організації Кооперативів за редакцією Ю. Павликовського. Видавцем був "Сільський Господар". Появилися числа до грудня 1921 р., після чого часопис перестав виходити.

Наступного 1922 р. 10 серпня на засіданні ради Ревізійного союзу було ухвалено відновити "ГКЧ" вже як двотижневик з тим, щоб потім перевести його на тижневик. До редакційної комісії ввійшли Ю. Павликовський, М. Корчинський та А. Гаврилко. Почав виходити з вересня за редакцією А. Гаврилка.

З 1925 р. перетворився на тижневик і таким залишився. За два роки став ілюстрованим часописом, в якому брав участь Е. Козак своїми рисунками. З формату великої чвертки 1929 р. за редакції 3. Пеленського, переходить на газетний, а потім на журнальний.

Поруч кооперативної пропаганди та інструктування управ кооперативів, звертав "ГКЧ" увагу на національно-культурне усвідомлення.

Від 1929 р. при "ГКЧ" почав виходити додаток під назвою "Ощадність". Центральним і теоретичним кооперативним органом, в якому взяли участь визначніші українські економісти, кооператори, став з 1928 р. за редакцією К. Коберського місячник Ревізійного союзу під назвою "Кооперативна Республіка". Незважаючи на цінний матеріал та добре редакційне ведення, журнал цей чомусь зустрічався з малим розумінням його ваги в провідних кооперативних колах. Лише завдяки енергії і настирливості редактора протримався він до другої світової війни.

З 1925 р. відновило свій орган Товариство "Сільський Господар" під тією ж назвою, при якому виходила популярна ілюстрована стінна газета "Сільський Господар". А від 1928 р. починає видавати свій орган Молочарський союз під назвою "Кооперативне Молочарство". На початку виходив цей часопис як додаток до "ГКЧ", а потім як самостійний орган.

Крім того виходили ще такі часописи як "Кооперативна Родина" у Львові, "Вістник Повітового Союзу Кооператив" у Станіславові та інші.

Врешті, треба згадати ще один орган — це кооперативний часопис сучасних москвофілів, що виходив в українській мові під назвою "Кооперативний Вістник", як орган "Ревізійного Союзу Руских Кооператив".