Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Господарські та торгівельно-економічні часописи

З інших господарських та торговельно-економічних часописів цієї доби треба згадати ще такі як "Український Пасішник" у Львові, "Купецькі Вісті" у Львові, "Український Купець" та "Торгівля й Промисл" у Коломиї, торгово-промислову одноднівку під назвою "Наше Завтра" (Г. Гануляк, у Львові, 1931) і врешті — "Фаховий Вістник", там же. Цей останній був органом філії Товариства українських ремісників, промисловців і торгівців "Зоря" в Станіславові. Нав'язуючи до традиції часопису "Господар і Промишленик", що в 1879-1882 рр. виходив у Станіславові, ставив цей новий орган своїм завданням "...звертати увагу на новий наростаючий стан серед українського народу, а саме на стан ремісничий, промисловий і торговельний".

Часопис мав бути поширений і поза кола ремісничі, а то серед інтелігенції та селянства, подаючи важніші відомості зі світу й політики.

Та незважаючи на ці завдання і добру постановку справи, виданню часопису не пощастило довго існувати.