Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Церковно-релігійна українська преса

Розгорнулася перед війною 1914 р. преса релігійно-церковна. Крім органів адміністративного характеру, як "Відомости Львівсько-Архієпархальні", "Вістник Пере миської Єпархії" та "Вістник Станиславівської Єпархії", появляються станові органи дяків, як наприклад: "Голос Галицьких Дяків" (Львів), "Дяківський Голос" (Станіславів), орган православних церковних співців під назвою "Дяківські відомості" в Лукавцях на Буковині та "Ранок" в Мареничах тощо; місійні часописи: "Вісті Місійного Товариства", "Місячний Листок", часопис для дітей — "Малий Місіонарчик" (Жовква). З органів наукового характеру: "Богословський Вістник" (Львів, 1900—1903 р.) та квартальник богословської молоді під назвою "Католицький Всхід", де містилися праці з історії церковних відносин на українських землях. Тоді ж (1904 р.) почав виходити часопис, присвячений справам суспільно-церковним під назвою "Нива".