Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2011 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 351

Дивись також:

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

рівень засвоєння людиною й суспільством політичних ідей, поглядів, концепцій, програм, досягнень суспільно-політичної думки; зрілість і ...

Висновки

Етика як наука на емпіричному рівні описує мораль, на теоретичному — її пояснює. Таким чином вона сприяє критичному осмисленню, обговоренню, утвердженню і забезпеченню нормативно-ціннісних критеріїв та орієнтирів актуальної людської моральності. Як філософська дисципліна етика розширює духовне видноколо особистості, з'ясовує для неї зміст і значення моральних цінностей та проблем, утверджує і розвиває культуру філософсько-етичного мислення і дискусій, стимулює власний духовно-моральний пошук, моральну творчість людини.

Становище в сучасному посттоталітарному суспільстві робить зазначену роль етики досить актуальною. Звичайно, становлення демократії залежить певною мірою від міцної правової основи, але це не основний фактор існування людської культури і цивілізації, відомий принцип права "що не заборонено, те дозволено" не може бути єдиним механізмом налагодження людських взаємин у вільному демократичному суспільстві та в суспільстві, яке прагне стати таким. Саме свобода висуває найвищі вимоги до людського сумління і відповідальності, а отже, робить особливо помітною їх нестачу.

І все ж найбільш традиційним і відповідним філософській специфіці етики є її вплив на духовний світ самої людської особистості. Справді, етика — не моралізаторство і не читання моралі, наївно вважати, що ознайомлення з нею зробить погану людину хорошою. Реальна орієнтація на позитивні моральні цінності зумовлюється передусім не пропагандою стичних знань, а загальним станом культури і власними рішеннями, вольовими зусиллями людей, для котрих нестерпно принижувати власну гідність, скніти в бездуховності. До цього має закликати преса.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Які особливості стики як науки? Що вона вивчає?

2. Визначте основне призначення та функції стики в суспільстві.

3. Які питання етики і моралі у творах митців різних епох?

4. Охарактеризуйте загальнолюдські цінності як найвищі категорії людського буття.