Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА (political activity) -енергійна, наполеглива діяльність особистості, групи, різних політичних сил і організацій, спрямована на досягнення певних соціально-економічних і політичних цілей. Фундаментальну основу А.п. складають конкретні інтереси, а її могутнім стимулятором є процеси демократизації громадського життя. Це діяльна життєва позиція людини, що виражається в спрямованості її мислення, поведінки, вчинків, у принциповості, послідовності відстоюванні своїх поглядів. А.п. може виявлятися як у конструктивні діяльності громадян, партій, лідерів, що відповідає інтересам суспільства, його консолідації і стабільності, так в негативних формах, наприклад, у націоналізмі, сепаратизмі, екстремізмі і т.д.

Короткий словник політологічних термінів