Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА (political activity) -енергійна, наполеглива діяльність особистості, групи, різних політичних сил і організацій, спрямована на досягнення певних соціально-економічних і політичних цілей. Фундаментальну основу А.п. складають конкретні інтереси, а її могутнім стимулятором є процеси демократизації громадського життя. Це діяльна життєва позиція людини, що виражається в спрямованості її мислення, поведінки, вчинків, у принциповості, послідовності відстоюванні своїх поглядів. А.п. може виявлятися як у конструктивні діяльності громадян, партій, лідерів, що відповідає інтересам суспільства, його консолідації і стабільності, так в негативних формах, наприклад, у націоналізмі, сепаратизмі, екстремізмі і т.д.

Короткий словник політологічних термінів

АКЦІЯ ПОЛІТИЧНА

(political action, від лат. actio) – активна дія, спрямована на досягнення якоїсь політичної мети політичними засобами. Такого роду акції різноманітні їхня ефективність обумовлюється як змістом діяльності суб'єктів, які їх здійснюють ... Читай дальше

ВОЛЯ ПОЛІТИЧНА

(political will) ~ здатність суб'єктів політики (особистості, соціальної групи, партії і т.д.) проявляти наполегливість у виборі мотивів до дії, до досягнення поставленої мети. З огляду на різноманіття політичних ситуацій, які ... Читай дальше