Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВОЛЮНТАРИЗМ

ВОЛЮНТАРИЗМ (voluntarism) — у владній практиці, політиці і громадському житті прояви суб'єктивізму, ігнорування об'єктивно існуючих умов, які завдають збитків справі і, у кінцевому підсумку, які глибоко дискредитують І дану владу і її органи.

Короткий словник політологічних термінів