Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВОЛЮНТАРИЗМ

ВОЛЮНТАРИЗМ (voluntarism) — у владній практиці, політиці і громадському житті прояви суб'єктивізму, ігнорування об'єктивно існуючих умов, які завдають збитків справі і, у кінцевому підсумку, які глибоко дискредитують І дану владу і її органи.

Короткий словник політологічних термінів

ВОЛЮНТАРИЗМ

(от лат. voluntas – воля) – форма политической деятельности субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания и игнорирующая объективные законы политической жизни. Политического процесса. Волюнтаристы преувеличивают роль волевого, стихийного начала в ... Читай дальше

ВОЛЮНТАРИЗМ

(від лат voluntarius - залежний від волі) - позиція суб'єкта політики, згідно з якою головним чинником досягнення поставленої мети є воля, особисті прагнення й політичні наміри. Читай дальше

АЛЬТЕРНАТИВА В ПОЛІТИЦІ

(alternative in the policy, від лат alter — одне з двох) — необхідність вибору однієї з двох чи декількох взаємовиключних можливостей при вирішенні того чи іншого питання політичної діяльності. Альтернативна ... Читай дальше

БЕЗПЕКА

(safety, security) — стан, при якому небезпека у будь- якому вигляді не загрожує будь-кому, будь-чому. Проблема забезпечення належної Б. — найважливіша і найнеобхідніша для влади та органів влади на всіх ... Читай дальше