Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БЮРОКРАТ

БЮРОКРАТ (фр. bureaucrate, англ. bureaucrat) — 1) посадова особа, що виконує свої обов'язки формально; 2) особа, що належить до бюрократії.

Короткий словник політологічних термінів

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, обусловленное соци­ально-экономическими факторами, не зависящими от интересов, сознания людей. Бюрократическое от­ношение поэтому является формой проявления ... Читай дальше

БЮРОКРАТІЯ

(bureaucracy, від фр. bureaucratic, від фр. bureau — бюро, канцелярія і гр. kratos — влада, панування) вищий, привілейований прошарок чиновників - адміністраторів у державі; ієрархічно організована система управління державою чи ... Читай дальше

БЮРОКРАТИЗМ

(bureaucracy, від фр. bureaucratic -бюрократія) — 1) система казенно-формального керування, ведення важливих державних і суспільних справ, коли через чисто чиновницьке ставлення осіб і установ пригнічуються головні інтереси, а справа страждає; ... Читай дальше

ДЕПУТАТ

(від лат. deputatus - визначений, посланий) - особа, уповноважена колективом для виконання якихось відповідальних завдань, доручень, виступів від його імені, для репрезентування й відстоювання його інтересів. Читай дальше

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, партія, група, особа, які виступають проти панівної думки, уряду, системи влади, конституції, політичної системи в ... Читай дальше