Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БЮРОКРАТИЗМ

БЮРОКРАТИЗМ (bureaucracy, від фр. bureaucratic -бюрократія) — 1) система казенно-формального керування, ведення важливих державних і суспільних справ, коли через чисто чиновницьке ставлення осіб і установ пригнічуються головні інтереси, а справа страждає; 2) прояв канцелярщини, тяганини, формалізму на місцях, у діловому і політичному житті і навіть в органах влади, що завдає шкоди інтересам фізичних і юридичних осіб, тих чи інших установ і суспільства в цілому.

Короткий словник політологічних термінів

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, обусловленное соци­ально-экономическими факторами, не зависящими от интересов, сознания людей. Бюрократическое от­ношение поэтому является формой проявления ... Читай дальше

БЮРОКРАТІЯ

(bureaucracy, від фр. bureaucratic, від фр. bureau — бюро, канцелярія і гр. kratos — влада, панування) вищий, привілейований прошарок чиновників - адміністраторів у державі; ієрархічно організована система управління державою чи ... Читай дальше

АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ

в политике - новые политические, соци­альные идеи и социальные движения, представляющие собой попытку выйти за рамки традиционных представлений о проблемах и конфлик­тах, возникших на исходе XX столетия. Само слово альтернатива ... Читай дальше