Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БЮРОКРАТИЗМ

БЮРОКРАТИЗМ (bureaucracy, від фр. bureaucratic -бюрократія) — 1) система казенно-формального керування, ведення важливих державних і суспільних справ, коли через чисто чиновницьке ставлення осіб і установ пригнічуються головні інтереси, а справа страждає; 2) прояв канцелярщини, тяганини, формалізму на місцях, у діловому і політичному житті і навіть в органах влади, що завдає шкоди інтересам фізичних і юридичних осіб, тих чи інших установ і суспільства в цілому.

Короткий словник політологічних термінів