Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВЛАДА НАРОДУ

ВЛАДА НАРОДУ (power of the nation/people) — загальна, встановлена законом участь населення країни у керуванні державою, державними і суспільними справами. У певному сенсі — це ідеал суспільного устрою, до якого прагнуть прогресивні мислителі, партії і народ.

Короткий словник політологічних термінів

ГОЛОС

(vote) — 1) загальновизнане право власника звичайної акції брати участь у керуванні справами акціонерного товариства за допомогою голосування з усіх питань на загальних зборах акціонерів; 2) право громадянина, члена виборного ... Читай дальше

МОВА ВЛАДИ

(language of power, power language) — система всіх засобів і сигналів, за допомогою яких влада будує своє спілкування з людьми (з громадянами чи з підданими). Це манера, прийоми такого спілкування, ... Читай дальше

ВТРАТА ВЛАДИ

(loss of power) — втрата влади через різні причини, позбавлення частини чи усіх владних повноважень. Як правило, це процес незворотній. Читай дальше

МІСЦЕВА ВЛАДА

(local bodies of power) — влада, що належить місцевому рівню, на ступінь нижче центральної, зі своїм колом обов'язків і повноважень. Читай дальше

АБСОЛЮТНА ВЛАДА

(absolute power/ authority – повна влада, абсолютні повноваження) – безмежна, нічим і ніким не контрольована влада того чи іншого суб’єкта (монарха, ватажка мафії, вождя, фюрера і т.п.). Читай дальше