Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГОЛОС

ГОЛОС (vote) — 1) загальновизнане право власника звичайної акції брати участь у керуванні справами акціонерного товариства за допомогою голосування з усіх питань на загальних зборах акціонерів; 2) право громадянина, члена виборного органу на участь у голосуванні з тих чи інших питань державного, громадського життя.

Короткий словник політологічних термінів

ВОТУМ

(vote) — рішення, думка, яка виражена у формі голосування; В. довіри чи В. недовіри — вираження парламентом схвалення чи несхвалення діяльності уряду, міністра шляхом голосування. Читай дальше

ВЛАДА НАРОДУ

(power of the nation/people) — загальна, встановлена законом участь населення країни у керуванні державою, державними і суспільними справами. У певному сенсі — це ідеал суспільного устрою, до якого прагнуть прогресивні ... Читай дальше

БІЛЬШІСТЬ

кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Розрізняють Б. відносну – хоча б на один голос більше від суперника чи альтернативної пропозиції; абсолютну - коли на користь ... Читай дальше