Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВОЛЮНТАРИЗМ

ВОЛЮНТАРИЗМ (від лат voluntarius - залежний від волі) - позиція суб'єкта політики, згідно з якою головним чинником досягнення поставленої мети є воля, особисті прагнення й політичні наміри.

Короткий словник політологічних термінів