Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВОТУМ

ВОТУМ (vote) — рішення, думка, яка виражена у формі голосування; В. довіри чи В. недовіри — вираження парламентом схвалення чи несхвалення діяльності уряду, міністра шляхом голосування.

Короткий словник політологічних термінів

ГОЛОС

(vote) — 1) загальновизнане право власника звичайної акції брати участь у керуванні справами акціонерного товариства за допомогою голосування з усіх питань на загальних зборах акціонерів; 2) право громадянина, члена виборного ... Читай дальше

ГОЛОСУВАННЯ

безпосередній акт волевиявлення громадян під час виборів. Складається з ідентифікації (засвідчення особи) виборця, отримання бюлетеня і власне голосування. Читай дальше

ВИБОРИ

процедура обрання або висунення певних осіб способом відкритого чи закритого (таємного) голосування; найбільш поширений, механізм створення органів та інститутів влади. Читай дальше

БЮЛЕТЕНЬ

(фр., аигл. bulletin, від іт. bulletino — записка, листок) 1) збірки офіційних актів, розпоряджень; 2) коротке офіційне повідомлення; 3) виборчий Б. — документ для голосування з прізвищами кандидатів. Читай дальше

РЕФЕРЕНДУМ

(від лат. referendum - те, що має бути повідомлене) спосіб прийняття законів та інших рішень з найважливіших питань суспільного життя прямим волевиявленням громадян через усенародне голосування. Читай дальше