Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО (civil society) – високий ступінь розвитку суспільства, у якому його члени — громадяни широко наділені правами, використовують їх і мають обов'язок один перед одним, перед суспільством і державою.

Короткий словник політологічних термінів

БАРНЗ

Барнз (Barnes) Гарри (Хэрри) Элмер (15.06.1889, Нью-Йорк - 1968) - американский социолог, историк культуры, публицист. Преподавал социологию, а также пенологию и криминологию в ряде университетов и колледжей США. Основная область ... Читай дальше

ВЛАДНІ СТРУКТУРИ

(authoritative structures) - 1) побудова, внутрішній устрій влади, її органів і механізмів у всій вертикалі від верху до низу; 2) органи, вузли, підрозділи в суспільному організмі, які відносяться до системи ... Читай дальше

БЕЛЛ

Белл (Bell) Даниел (Ю.05.1919, Нью-Йорк) - американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических течений и социального прогнозирования. В конце 30-х и в 40-е гг. Белл принимал активное участие ... Читай дальше

ВЛАДА

здатність, право й можливість розпоряджатися ким-небудь або чим-небудь, а також чинити вирішальний вплив на долю, поведінку та діяльність людей з допомогою різноманітних засобів (права, авторитету, волі, примусу та ін.); політичне ... Читай дальше

ЕВРАЗИЙСТВО

идеологическое философское течение русской за­рубежной мысли, возникшее в Европе между двумя мировыми войнами, которое поставило в центр своего внимания историософскую проблему «русского пути». Идеологические и политические установки евразийства, его ценности ... Читай дальше