Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДЕМОКРАТІЯ

ДЕМОКРАТІЯ - (грец. demos - народ і kratos - влада) – форма політичного та економічного устрою суспільства, заснована на визнанні народу основним джерелом влади; тип держави, яка декларує і втілює на практиці принципи народовладдя,. права і способи громадян, можливості для діяльності різних політичних сил, контроль за діями органів влади.

Короткий словник політологічних термінів

ДЕМАГОГІЯ

(грец. demogia від demos - народ і ago- веду) - форма свідомого введення в оману широких мас, спекуляція на реальних труднощах і проблемах, потребах і сподіваннях людей з метою досягнення ... Читай дальше

БЮРОКРАТІЯ

(bureaucracy, від фр. bureaucratic, від фр. bureau — бюро, канцелярія і гр. kratos — влада, панування) вищий, привілейований прошарок чиновників - адміністраторів у державі; ієрархічно організована система управління державою чи ... Читай дальше

АРИСТОКРАТИЯ

(от греч. amtos - лучший и kratos - власть) - англ. aristocracy; нем. Aristokratie. 1. Форма государственного правления, при к-рой власть принадлежит представителям родовой знати. 2. Высшее, наиболее привилегированное сословие ... Читай дальше

АРИСТОКРАТИЯ

(от греч. aristos – лучший и kratos -власть) – форма правления в государстве и социальный слой, осуществляющий в нем власть. В античности правление аристократии считалось наилучшим как власть достойных, компетентных ... Читай дальше

КРАТОЛОГИЯ

(греч. kratos - власть, греч. logos - учение) - для России это новая наука (Халипов, 1995), изучающая многочисленные общественные явления, связанные с властью, осмысленные через общественные институты власти. В этой ... Читай дальше